Świętujemy Dni Własności Intelektualnej

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej przypadającego na dn. 26.04.2022r. brokerzy innowacji z Zespołu ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań: Anna Baczewska oraz Anna Żuławska wzięły udział w Konferencji Naukowej pt.: "Praktyka i teoria prawa własności intelektualnej”.

W ramach spotkania odbyły się trzy panele, podczas których prelegenci - sędziowie, naukowcy, radcy prawni, adwokaci i młodzi badacze, przedstawiali zagadnienia z zakresu wyzwań oraz problemów stojących na drodze prawa własności intelektualnej. Poruszone zostały między innymi kwestie sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości, postępowań sądowych w sprawach własności intelektualnej, znaków towarowych, dozwolonego użytku i umów licencyjnych.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Katedrę Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Gdańsku. Konferencja nawiązywała do Światowego Tygodnia Własności Intelektualnej, podczas którego odbywa się szereg równoległych wydarzeń pokazujących naukę i nowe technologie mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie dla bezpiecznego środowiska, zdrowie, wolności i pokoju.

Światowy Dzień Własności Intelektualnej po raz pierwszy został ustanowiony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO w roku 2000. Dzień ten upamiętnia wejście w życie konwencji powołującej WIPO w 1970r. Celem tego dnia w wymiarze światowym jest podnoszenie świadomości na temat obowiązującego prawa własności intelektualnej i jego poszanowania, jak również uzmysłowienie społeczeństwu wpływu wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych i utworów na codzienne życie każdego człowieka. W tym roku Światowy Dzień Własności Intelektualnej koncentruje się na innowacjach na rzecz lepszej przyszłości, które przyczynią się do napędzania pozytywnych zmiany w gospodarce.

 

Więcej informacji:

Program konferencji: https://prawo.ug.edu.pl/praktyka_i_teoria_prawa_wlasnosci_intelektualnej

World IP Day: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

IP Week: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/ 

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/IP_Week_2022-1.pdf

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Żuławska
29.04.2022
Wprowadzenie:
K.Okońska 29.04.2022
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 29.04.2022