UMG na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

UMG na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

W dniach 14-15.11.2022 r., poprzedzających światowy tydzień przedsiębiorczości, w Krakowie odbył się IX Polski Kongres Przedsiębiorczości. Organizatorem dużego wydarzenia była Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. z o. o.  Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań UMG podczas Kongresu reprezentowały dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba – główny specjalista ds. transferu technologii i współpracy z biznesem oraz mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling – broker innowacji, samodzielny referent ds. transferu technologii.

Polski Kongres Przedsiębiorczości to największe mobilne wydarzenie gospodarcze w Polsce. W trakcie tegorocznego wydarzenia odbyło się ponad dwadzieścia paneli dyskusyjnych, m.in.  panel „Nie ma przyszłości bez nowoczesności – nowe oblicze nauki” organizowany we współpracy z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Polski Kongres Przedsiębiorczości uhonorował działalność PACTT na rzecz rozwoju polskiego transferu technologii wręczając stowarzyszeniu statuetkę w kategorii Fundament 2022.

Przedmiotem rozmów w trakcie wydarzenia były także zagadnienia dotyczące wsparcia uczelni wyższych – transfer wiedzy i technologii w warunkach akademickich, nauki i biznesu, czyli na styku edukacji i przedsiębiorczości, uczelni przyszłości – sposobów na przyciągniecie studentów, znaczenia wykształconego absolwenta jako lepszego pracownika oraz szkoleń jako szansy na rozwój firmy, czyli jak przedsiębiorcy inwestują w pracowników. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący współpracy Centrów Transferu Technologii z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wizji polskiego sukcesu rozumianego przez rozwój start-upów.

Podczas Kongresu w ramach stoiska wystawienniczego Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań UMG zaprezentował ofertę badawczą UMG oraz rozwiązania rozwijane w ramach prac przedwdrożeniowych realizowanych w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

  • „Lody rzemieślnicze o potencjale prozdrowotnym” – WZNJ,
  • „Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratunkowego Serwisu Nurkowego” – WN,
  • „Okrętowy rozproszony system monitorowania jakości energii elektrycznej maszyn
    i urządzeń elektrycznych” – WE,
  • „Sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i narzędzie do jego realizacji” – WM,
  • „HurtHub” – WN,
  • „Opracowanie technologii wytwarzania nowego kompozytu przekładkowego z wykorzystaniem recyklatu gumowego” – WM,
  • „Nowy materiał kompozytowy na bazie karbonizatu” – WM.

Uczestnictwo w Kongresie było okazją do nawiązania rozmów w strefie networkingu oraz zaprezentowania ofert współpracy dot. technologii oraz usług dla przemysłu.

Więcej informacji: https://polskikongres.pl/

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Agnieszka Piotrowska-Kirschling
15.11.2022