UMG z wizytą w Porcie Gdańsk

W dn. 23.03.2022 r. reprezentacja UMG gościła w siedzibie Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, największego portu morskiego w Polsce i pierwszego co do liczby przeładowanych kontenerów na Bałtyku.

Spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesowego było poświęcone prezentacji działalności Portu Gdańsk, jak również omówieniu możliwości rozwoju systemu OPS (Onshore Power Supply) w Gdańskim Porcie.

W spotkaniu z ramienia UMG udział wzięli:

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki – Dziekan Wydziału Elektrycznego,
 • Dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba - Główny specjalista ds. transferu technologii i współpracy z biznesem,
 • Dr inż. Karol Listewnik – przedstawiciel Katedry Elektroenergetyki Okrętowej WE,
 • Dr inż. Kalina Detka - przedstawiciel Katedry Elektroniki Morskiej WE,
 • Dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz, prof. UMG - przedstawiciel Katedry Automatyki Okrętowej WE

oraz ze strony ZMPG: 

 • Lech Paszkowski - Dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji,
 • Karol Ochendowski - Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju i Inwestycji,
 • Aleksandra Cilińdź - Kierownik Zespołu ds. Rozwoju,
 • Paulina Chroboczek - Specjalista ds. Ochrony Środowiska,
 • Karol Gąsiorowski - Specjalista ds. rozwoju,
 • Arkadiusz Sojko - Lider zespołu ds. energii elektrycznej.

Podczas spotkania eksperci z UMG wraz z przedstawicielami ZMPG omówili zakres zagadnień pozostających w obszarze zainteresowań obu stron. Wymiana spostrzeżeń oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeb i określenia perspektyw  wspólnego działania, co w przyszłości pozwoli na lepsze dopasowanie proponowanych rozwiązań. Przedmiot podjętych rozmów obejmował możliwości w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz projektów badawczo-rozwojowych.

Port Gdańsk stawia na stały rozwój i umacnianie pozycji na rynku, a odpowiedzią na te działania są inwestycje w zakresie budowy oraz modernizacji infrastruktury hydrotechnicznej, kolejowej i drogowej. Z kolei Uniwersytet posiada duży potencjał naukowy poparty  bogatym  doświadczeniem w przygotowywaniu ekspertyz i analiz na potrzeby instalacji i urządzeń elektrycznych, rozwoju rynku portowego, ruchu turystycznego, żeglugi śródlądowej, infrastruktury portowej, regulacji prawnych oraz prognoz ruchu jednostek na morzu. Kompetencje obu stron dają nadzieję na budowanie  owocnej i długotrwałej współpracy.  

Więcej informacji o firmie: portgdansk.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Kukowska-Kaszuba
30.03.2022
Wprowadzenie:
K.Okońska 30.03.2022
Ostatnia modyfikacja: