Uroczystość nadania imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Iławie

Uroczystość nadania imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Iławie

W dniu 19 września 2022 roku w Iławie, odbyła się uroczystość uhonorowania Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie imieniem kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego. W wydarzeniu uczestniczyły władze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz przedstawiciele rządu i lokalne władze samorządowe.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00. Zaproszonych gości powitali Dyrektor Zarządu Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie Jacek Nowicki oraz Przewodniczący Rady Fundacji dr hab. inż. Marek Dzida.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, a także Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, który przekazał list Marszałek Sejmu Elżbiety Witek skierowany do patrona ośrodka i organizatorów uroczystości.

Z ramienia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w uroczystości udział wzięli między innymi JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG.

Kolejnym punktem wydarzenia było zaprezentowanie zgromadzonym gościom historii powstania Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie, przedstawienie jego bieżącej działalności oraz planów na przyszłość. Prezentacji dokonał Jacek Nowicki, Dyrektor Zarządu Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Fundacji, dr hab. inż. Marek Dzida, który wygłosił laudację o zasługach kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego dla gospodarki morskiej oraz o współpracy kapitana z Ośrodkiem w Iławie.

Uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie w dniu 19 września 2022 roku Ośrodkowi w Iławie imienia kpt. ż.w. Z. Sulatyckiego dokonali Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki wraz z kpt. ż.w. Zbigniewem Sulatyckim.

Po odsłonięciu tablicy głos zabrał Premier RP Mateusz Morawiecki, a następnie kapitan Sulatycki, który mówił o znaczeniu gospodarki morskiej w rozwoju kraju oraz podziękował za to szczególne wyróżnienie. Kapitan podkreślił wagę współpracy Ośrodka z Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Organizatorem wydarzenia były Rada i Zarząd Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
19.09.2022