Wizyta przedstawicieli National Taiwan Ocean University

Przedstawiciele National Taiwan Ocean University z wizytą na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

W dniu 2 września 2022 roku władze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG) gościły przedstawicieli National Taiwan Ocean University (NTOU) – prof. Xaviera L. W. Liao oraz p. Jan-Willem Liao, którym towarzyszyli: dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. PG reprezentujący Politechnikę Gdańską oraz Polską Agencję Kosmiczną POLSA oraz p. Jarosław Maj z Evergreen Line Europe. UMG reprezentowali: Prorektor ds. Nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG oraz przedstawiciele Wydziału Elektrycznego: Dziekan Wydziału – prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, Prodziekan ds. Morskich i Promocji – dr inż. Karol Korcz, dr inż. Agnieszka Lazarowska, mgr inż. Marcin Waraksa oraz Wydziału Nawigacyjnego: Dziekan Wydziału – dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG, dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG, dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG, dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG oraz dr inż. Krzysztof Wróbel.

Wizyta ta jest efektem podpisanego w październiku 2021 roku Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z National Taiwan Ocean University Keelung. Porozumienie to przewiduje współpracę obu uniwersytetów w zakresie:

  • wymiany nauczycieli akademickich,
  • wymiany studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  • realizację wspólnych projektów naukowych,
  • udział w seminariach naukowych,
  • publikowanie artykułów naukowych w wydawanych czasopismach,
  • wymianę informacji i materiałów akademickich,
  • uruchomienie i realizację tzw. krótkich programów akademickich,
  • wspólną realizację projektów wspomagających rozwój kadry badawczo-dydaktycznej.

Celem wizyty było przedstawienie zakresu badań prowadzonych w UMG, w szczególności na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Nawigacyjnym, jak również prezentacja bazy laboratoryjnej obu wydziałów. W trakcie wizyty szczegółowo omówiono obszary współpracy oraz plany realizacji wspólnych projektów i innych przedsięwzięć naukowo-badawczych w najbliższym miesiącach.

Jak podkreśla Prorektor ds. Nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG „To druga wizyta przedstawiciela uczelni z Tajwanu w UMG i kolejny krok naszej współpracy. W trakcie spotkania przedyskutowaliśmy potencjalne wspólne tematy badawcze z obszarów e-Navigation oraz technologii satelitarnych. W najbliższym czasie, prawdopodobnie pod koniec listopada planujemy wspólne webinarium, na którym naukowcy UMG i NTOU zaprezentują bardziej szczegółowo wyniki swoich ostatnich badań i nakreślimy działania zmierzające do pozyskania środków finansowych z funduszy NCBiR oraz Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu na realizację planowanych wspólnych badań.”

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

D. Barbucha
05.09.2022