Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG

Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG

Rozpoczęły się prace modernizacyjne przy budynku Wydziału Nawigacyjnego. Inwestycja zakłada przebudowę infrastruktury podziemnej, rozbudowę parkingu, jak również rekultywację terenów zielonych i nowe nasadzenia wraz z elementami małej architektury w części parkowo-rekreacyjnej. Zainstalowane zostanie także nowe oświetlenie i powstaną nowe nawierzchnie.

Prace obejmą plac reprezentacyjny przed gmachem głównym Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, czyli obszar o powierzchni  11 090 m². Zagospodarowanie terenu przy budynku jest inwestycją, która poprawi bezpieczeństwo studentów, pracowników i doktorantów, a jednocześnie wpłynie na wizerunek obiektu w oczach mieszkańców miasta oraz przyjeżdżających gości – Wydział Nawigacyjny umiejscowiony jest w reprezentacyjnej części Gdyni w rejonie Skweru Kościuszki. Niedaleko cumują szkolne statki,  „Dar Młodzieży” i „Horyzont II”.

Zakres działań to m.in. demontaż elementów obecnej małej architektury, rozbiórkę zniszczonych nawierzchni, renowację i wymianę istniejących ciągów komunikacyjnych oraz zrekultywowanie terenów zielonych.

W zagospodarowaniu przewidziano funkcję parkowo-rekreacyjną, z reprezentacyjną strefą wejściową do budynku Wydziału. Na wprost wejścia głównego zaprojektowano plac z elementami zieleni ozdobnej. Od strony północno-zachodniej będzie umiejscowiony poszerzony parking wraz z częścią zieleni, małą architekturą oraz ciągami dla pieszych. W części, gdzie mieści się przejazd pod budynkiem, powstaną miejsca parkingowe dla rowerów. Od strony południowej zaprojektowano dekoracyjny plac z zielenią ozdobną, zaś od strony zachodniej mieścić się będzie strefa rekreacyjna w postaci istniejącego zadrzewienia, nawierzchni tarasowej oraz piaszczystej. Od południa  zaprojektowano również zieleń ozdobną.

Przy parkingu, przy bocznym wejściu do centralnej części budynku, zaplanowane zostały nowe nasadzenia – ozdobne krzewy i trawy, byliny oraz trawniki. Pojawią się tu również elementy małej architektury takie jak ławki, donice, murki, kosze na śmieci, maszty flagowe. Projektowane zagospodarowanie zyska także nowe oświetlenie i nawierzchnie.

Koszt inwestycji wynosi wg umowy 8.400.900,00 zł. Prace finansowane są ze środków budżetowych oraz wkładu własnego Uczelni. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
30.09.2022