Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

Sukcesem zakończył się pierwszy semestr I edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w   morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”.

Pierwsza edycja studiów rozpoczęła się 12 marca 2022 r. Podczas uroczystej inauguracji wystąpił JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz Prezes Zarządu PGE Baltica (partner główny studiów) Dariusz Lociński.  Wykład plenarny wygłosił Sławomir Bałdyga – Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS S.A., członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, a następnie Łukasz Sikorski – dyrektor odpowiedzialny za rynek europejski OWC, globalnego konsultanta branży morskiej energetyki wiatrowej.

Duże zaangażowanie zarówno słuchaczy, jak i wykładowców w prezentowaną tematykę oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach, są dowodem na to, że uruchomienie studiów znakomicie wpisało się w aktualne potrzeby branży offshore. Potwierdza to także nasz partner główny - PGE Baltica, któremu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

Zajęcia w ramach pierwszego semestru prowadzili m.in.:

 • Rafał Żendarski (PGE Baltica, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG),
 • Artur Ambrożewicz (CEO Vulcan Training & Consultancy), absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG),
 • Bartosz Borowski (OW Ocean Winds POLAND), absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG),
 • Jakub Budzyński (RWE Renewables), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej),
 • Marek Kacprzak (Kancelaria Kacprzak Radcy Prawni),
 • Robert Grzegorowski (RWE Renewables), członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce,
 • Robert Karpiński, (Maersk Drilling, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG),
 • Maciej Krupa (PM Experts),
 • Dawid Dobrzański (Kierownik Inspektoratu Offshore Polski Rejestr Statków),
 • Łukasz Sikorski – Dyrektor odpowiedzialny za rynek europejski OWC, globalnego konsultanta branży morskiej energetyki wiatrowej.
   

Dziękujemy wszystkim Wykładowcom i Uczestnikom studiów. Przed nami kolejny semestr, który rozpocznie się już w październiku 2022 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B.Tobieński
25.07.2022
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 25.07.2022
Ostatnia modyfikacja: