Zespół ds. koordynowania budowy Centrum Sportu UMG

Zespół ds. koordynowania budowy Centrum Sportu UMG

Podczas XVII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w XVII kadencji w dniu 16 września 2022 roku, JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit ogłosił skład osobowy utworzonego Zespołu ds. koordynowania budowy Centrum Sportu UMG.

Utworzony na podstawie Zarządzenia nr 49 Rektora UMG z dnia 15 września 2022 roku RRP/0132/49/2022 „Zespół ds. koordynowania budowy wraz z wyposażeniem Centrum Sportu i Rekreacji oraz nadzoru nad finansami i rozliczeniami z firmą Budimex S.A., jej wykonawcami i podwykonawcami”, liczy sześciu członków.

Zespół tworzą:

 • prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor UMG – Przewodniczący Zespołu,
 • dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, Prorektor ds. Kształcenia – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
 • dr Andrzej Lachowicz, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji,
 • mgr Filip Malata, Kanclerz,
 • mgr Eugeniusz Paweł Orzeszek, Kwestor,
 • mgr Małgorzata Bielska, Zastępca Kanclerza ds. technicznych.

Wśród zadań, jakie stoją przez Zespołem, są m.in.:

 • bezpośredni nadzór nad realizacją postępów budowy wraz z oceną ryzyk,
 • bieżący nadzór nad finansowymi aspektami realizacji umowy,
 • monitorowanie rozliczeń Budimex S.A. z wykonawcami i podwykonawcami oraz analiza poziomu wywiązywania się przez Budimex S.A. z warunków zawartych w umowie,
 • przygotowanie specyfikacji zakupów specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do uruchomienia Centrum Sportu UMG,
 • podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków do realizacji inwestycji,
 • opracowanie strategii finansowania Centrum Sportu UMG.

Stałym doradcą Zespołu, występującym w roli eksperta prawnego, powoływanym i odwoływanym przez JM Rektora UMG, jest radca prawny UMG, Piotr Sarzyński.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
16.09.2022