Bliskie zakończenie budowy Centrum Offshore UMG w Gdańsku

Bliskie zakończenie budowy Centrum Offshore w Gdańsku

Na czerwiec 2023 roku planowane jest zakończenie budowy Centrum Offshore, inwestycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowanej w bliskim sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku.

Budowa Centrum Offshore rozpoczęła się w drugiej połowie 2021 roku po podpisaniu w dniu 15 czerwca 2021 r. przez Uniwersytet Morski w Gdyni umowy z firmą Budimex S.A. na budowę „Innowacyjnego Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”.

Rok później, w dniu 15 września 2022 roku na budowie Centrum Offshore zawisła tradycyjna wiecha symbolizująca wybudowanie najwyższego punktu obiektu.

Budynek rośnie w oczach – na koniec lutego 2023 r. zaawansowanie prac oszacowane zostało na poziomie 68,92 %.

Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynków – płytkarskie, malarskie, wykładzinowe. Trwa montaż stolarki drzwiowej oraz podwieszanych sufitów. Realizowane są również prace związane z elewacją budynku, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne, dostawa i montaż chłodni oraz prace związane z oddymianiem budynku i systemem p.poż.

W zakresie infrastruktury zewnętrznej w najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie robót brukarskich (chodniki, drogi i parkingi) oraz  wykonanie docelowego ogrodzenia terenu.  

Centrum Offshore będzie nową siedzibą Instytutu Morskiego UMG. Będą tu realizowane m.in. kompleksowe działania i pomiary na morzu w celu pozyskania nowej informacji o stanie środowiska morskiego i jego zasobach. Informacje te są niezbędne w działalności na rynku paliw, budowy statków, morskiej energetyki wiatrowej czy transportu morskiego.

Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 60 mln zł.

Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji: Centrum-Offshore (umg.edu.pl)

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
17.03.2023