Centrum Transferu Technologii UMG z Nagrodą Innowacyjności 2023 na X Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

Centrum Transferu Technologii UMG z Nagrodą Innowacyjności 2023 na X Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

W dniach 13-14.11.2023 r. w Krakowie odbył się X Polski Kongres Przedsiębiorczości. Organizatorem dużego wydarzenia była Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. z o. o.  Centrum Transferu Technologii UMG podczas Kongresu reprezentowały dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba – Dyrektor CTT oraz mgr Beata Wetoszka i mgr inż. Anna Żuławska – brokerki innowacji.

X Polski Kongres Przedsiębiorczości to polsko–europejskie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach którego grono ekspertów z różnych obszarów i dziedzin życia społeczno-ekonomicznego oraz 40.000 uczestników on-line konferencji miało szansę dyskutować o najważniejszych kwestiach Polski, Europy i świata oraz przedstawiało pomysły wsparcia dla przedsiębiorców, środowisk naukowych oraz samorządów.

Polski Kongres Przedsiębiorczości ma charakter gospodarczy. Jego początki sięgają 2013 roku, kiedy to miejsce miała I edycja wydarzenia w Katowicach. Od tamtego czasu wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz spotkań ludzi nauki, biznesu, samorządu, parlamentarzystów oraz reprezentantów administracji rządowej. Od początku tej idei organizatorem wymiany doświadczeń jest Polska Agencja Przedsiębiorczości z Katowic, której misją jest szeroko rozumiane wsparcie krajowego biznesu.

Zakres przedmiotowy podzielony został na kilkanaście paneli tematycznych m.in.:

 • Ochrona patentowa a rozwój gospodarczy - kluczowe kwestie i perspektywy
 • Przemysł 4.0
 • Nie ma przyszłości bez nowoczesności.

W trakcie ostatniego z wymienionych paneli poruszone zostały zagadnienia szczególnie istotne dla Uczelni:

 • Wsparcie uczelni – transfer wiedzy i technologii w warunkach akademickich
 • Nauka i biznes, czyli na styku edukacji i przedsiębiorczości
 • Współpraca Centrów Transferu Technologii z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Szkolenia szansą na rozwój firmy – inwestycja w pracowników
 • Uczelnie przyszłości – sposoby na przyciągniecie studentów
 • Wykształcony absolwent to lepszy pracownik.

Podczas Kongresu w ramach stoiska wystawienniczego Zespół CTT UMG zaprezentował ofertę badawczą UMG oraz rozwiązania rozwijane w ramach prac przedwdrożeniowych realizowanych w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

 • „Lody rzemieślnicze o potencjale prozdrowotnym” – WZNJ
 • „Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratunkowego Serwisu Nurkowego” – WN
 • „Okrętowy rozproszony system monitorowania jakości energii elektrycznej maszyn i urządzeń elektrycznych” – WE
 • „Sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i narzędzie do jego realizacji” – WM
 • „HurtHub” – WN
 • „Opracowanie technologii wytwarzania nowego kompozytu przekładkowego z wykorzystaniem recyklatu gumowego” – WM
 • „Nowy materiał kompozytowy na bazie karbonizatu” – WM.

Kluczowym punktem wydarzenia dla Zespołu CTT było odebranie nagrody w Kategorii Innowator Roku 2023, o którego nominacji informowaliśmy w lipcu tego roku - https://umg.edu.pl/aktualnosci/2023/centrum-transferu-technologii-umg-z-nominacja-do-polskiej-nagrody-innowacyjnosci.

Uczestnictwo w Kongresie było okazją do nawiązania rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw, start-upów, funduszy inwestycyjnych czy innych Centrów Transferu Technologii w strefie networkingu oraz do zaprezentowania ofert współpracy dot. technologii oraz usług B+R dla przemysłu.

Więcej informacji: https://polskikongres.pl/ 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Żuławska
14.11.2023