Dr inż. Paweł Górecki z Wydziału Elektrycznego UMG nagrodzony stypendium MEiN

Dr inż. Paweł Górecki z Wydziału Elektrycznego UMG nagrodzony stypendium MEiN

W dniu 11 stycznia 2023 roku decyzją Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, dr inż. Paweł Górecki, adiunkt w Katedrze Elektroniki Morskiej Wydziału Elektrycznego otrzymał stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Trzyletnie stypendia Ministra mogą otrzymać osoby, które posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi - i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione m.in. w uczelniach i w instytutach badawczych.

Dr inż. Paweł Górecki specjalizuje się w badaniach naukowych nad zjawiskami termicznymi w elementach półprzewodnikowych, które rozpoczął już w trakcie studiów I stopnia w Katedrze Elektroniki Morskiej UMG. Obecnie istotną częścią pracy badawczej są badania wpływu procesu montażu struktur półprzewodnikowych w obudowach oraz montażu tranzystorów na płytkach PCB.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
20.01.2023