I Konferencja Centrum Transferu Technologii UMG

I Konferencja Centrum Transferu Technologii UMG

W dniach 13-14.04.2023 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbędzie się I Konferencja Centrum Transferu Technologii UMG w ramach cyklicznych wydarzeń poświęconych wspieraniu innowacyjności akademickiej oraz budowy pomostu na linii nauka – przemysł.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania UMG, które powstały w ramach „Mikro-grantów” w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Gdynia, funduszy inwestycyjnych, firm z różnych branż, instytucji wspierających lokalny ekosystem, jak również rzecznicy patentowi.

Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita, Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka oraz Urzędu Patentowego RP. Partnerami wydarzenia zostali Alfa Beat, Interizon oraz Gospodarka Morska.

Rejestracja na wydarzenie została już uruchomiona: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGeQBT7tLAuYrPbcWi_UCRrnFYabsro-K7TFVY1caMutIdUA/viewform?usp=sf_link
Więcej informacji dostępnych na plakacie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Wytworzył informację:

M. Kukowska-Kaszuba
04.04.2023