II Seminarium Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

II Seminarium Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W dniu 2 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się II Seminarium Kół Naukowych organizowane przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Moderatorem wydarzenia była Angelika Bożek z kół naukowych SeaQuest oraz Nawigator.

Uroczystego otwarcia II Seminarium Naukowego dokonał Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG oraz Przewodnicząca Rady Kół Naukowych Natalia Winiarska.

Po uroczystym otwarciu zostały przedstawione prezentacje kół naukowych:

 • KN Internetu Rzeczy i Systemów Wbudowanych
 • KN Towaroznawstwa Cargo
 • KN E-biznesu
 • KN Nawigator
 • KN loGIStic

Łącznie w trakcie sesji zaprezentowanych zostało 10 tematów.  

Podczas seminarium zorganizowana została także sesja posterowa, w trakcie której przedstawiono 16 posterów. Postery zaprezentowały koła naukowe:

 • KN Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych
 • KN Internetu Rzeczy i Systemów Wbudowanych
 • KN Inwestor
 • KN loGIStic
 • KN Nawigator
 • KN Pojazdów Elektrycznych EVPL 
 • KN SeaQuest
 • KN Translog

Zorganizowany został konkurs, w trakcie którego komisja w składzie: Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG oraz Przewodnicząca Rady Kół Naukowych Natalia Winiarska, dokonała oceny prac.

Nagrodzone zostały dwie prezentacje:

 • Nagroda: Mateusz Przywarczak, Maciej Pliszka
  „Mobilny robot rozpoznawczy do skanowania przestrzeni trudno dostępnych dla człowieka”
  Koło Naukowe Internetu Rzeczy i Systemów Wbudowanych
 • Wyróżnienie: Piotr Dąbek
  „Nawigacja zwierząt na Ziemi”
  ​Koło Naukowe Nawigator

Nagrodę za postery otrzymało Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL:

 • Oskar Łebkowski, Wojciech Koznowski – „Maszyna treningowa z hydraulicznym systemem zadawania obciążenia”
 • Wiktor Miroński, Dawid Penkowski, Jakub Kuras, Jakub Wnorowski – „Automatyczny układ do produkcji paliw płynnych”
 • Oskar Łebkowski, Jan Rabcewicz-Poczęsny, Piotr Szewczyk – „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z silników cieplnych poprzez zastosowanie świec zapłonowych z pomiarem ciśnienia”
 • Jakub Kuras, Dawid Penkowski, Wiktor Miroński, Jakub Wnorowski – „Sposób zwiększenia dokładności określania pozycji poprzez zwielokrotnienie odbiorników GPS”
 • Jan Rabcewicz-Poczęsny, Oskar Łebkowski, Piotr Szewczyk – „System sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym”
 • Dawid Penkowski, Jakub Kuras, Wiktor Miroński, Jan Rabcewicz-Poczęsny, dr hab. inż. Andrzej Łebkowski, prof. UMG – „System zarządzania energią elektryczną na statku”

Szczególne podziękowania uczestnicy Seminarium składają Kacprowi Szampanti, Angelice Bożek oraz Ewie Pasiut – za pomoc i zaangażowanie.

 


PREZENTACJE

 • Natalia Bryła, Paweł Borowiec
  „BEZPIECZNA LOGISTYKA W ERZE CYFRYZACJI”
  Koło Naukowe loGIStic
 • Oliwia Struck
  „WYKORZYSTANIE DRONÓW W LOGISTYCE I DYSTRYBUCJI”
  Koło Naukowe loGIStic
 • Piotr Dąbek
  „NAWIGACJA ZWIERZĄT NA ZIEMI”
  Koło Naukowe Nawigator
 • Igor Ołowski, Nicol Rychlińska, Kamila Wojciechowska
  „ODPOWIEDZIALNOŚĆ MARYNARZY ZA WYPADKI MORSKIE”
  Koło Naukowe Nawigator
 • Dominika Gąska, Marta Szulga
  „POSTAWY I ZACHOWANIA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI WZGLĘDEM APLIKACJI MOBILNYCH SKLEPÓW STACJONARNYCH NA PODSTAWIE APLIKACJI „BIEDRONKA””
  Koło Naukowe Cargo
 • Bartosz Minko
  „MIASTO GDYNIA - CERTYFIKOWANE SMART CITY”
  Koło Naukowe e-Biznesu
 • Mateusz Galas
  „ROLA OUTSOURCINGU W DOSTAWACH DLA RESTAURACJI NA TERENIE GDYNI”
  Koło Naukowe loGIStic
 • Michał Downar-Zapolski
  „STEROWANIE SKALARNE 3-FAZOWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA”
  Koło Naukowe Internetu Rzeczy i Systemów Wbudowanych
 • Mateusz Przywarczak, Maciej Pliszka
  „MOBILNY ROBOT ROZPOZNAWCZY DO SKANOWANIA PRZESTRZENI TRUDNO DOSTĘPNYCH DLA CZŁOWIEKA”
  Koło Naukowe Internetu Rzeczy i systemów wbudowanych
 • Ewa Pasiut i Julia Kisiel
  „ANALIZA WPŁYWU KONGESTII W PORCIE HAMBURG NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHÓW”
  Koło Naukowe loGIStic

 

POSTERY

 • Wiktoria Wójcicka, Katarzyna Mielniczek

„ZESTAWIENIE KOTWIC UŻYWANYCH W ŻEGLUDZE MORSKIEJ”
Koło Naukowe Nawigator oraz SeaQuest

 • Angelika Bożek, Karolina Miszke

„NAWIGACJA LUDÓW POLINEZYJSKICH”
Koło Naukowe Nawigator i SeaQuest

 • Karolina Miszke, Kinga Żochowska, Olaf Kocur

„WOJENNY POSTÓJ W SZTOKHOLMIE - NIEZBADANE DZIEJE DARU POMORZA”
Koło Naukowe Nawigator

 • Oliwia Struck

„TOPNIENIE LODOWCÓW - PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE W LOGISTYCE I DYSTRYBUCJI”
Koło Naukowe loGIStic

 • Wiktoria Dumińska, Jakub Kulbat

„PROMY PASAŻERSKIE NA BAŁTYKU - SYTUACJA W POLSCE”
Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych

 • Oskar Łebkowski, Wojciech Koznowski

„MASZYNA TRENINGOWA Z HYDRAULICZNYM SYSTEMEM ZADAWANIA OBCIĄŻENIA”
Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL

 • Dawid Penkowski, Jakub Kuras, Wiktor Miroński, Jan Rabcewicz-Poczęsny, dr hab. inż. Andrzej Łebkowski, prof. UMG

„SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA STATKU”
Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL

 • Wiktor Miroński, Dawid Penkowski, Jakub Kuras, Jakub Wnorowski

„AUTOMATYCZNY UKŁAD DO PRODUKCJI PALIW PŁYNNYCH”
Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL

 • Oskar Łebkowski, Jan Rabcewicz-Poczęsny, Piotr Szewczyk

„OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z SILNIKÓW CIEPLNYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚWIEC ZAPŁONOWYCH Z POMIAREM CIŚNIENIA”
Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL

 • Jakub Kuras, Dawid Penkowski, Wiktor Miroński, Jakub Wnorowski

„SPOSÓB ZWIĘKSZENIA DOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA POZYCJI POPRZEZ ZWIELOKROTNIENIE ODBIORNIKÓW GPS”
Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL

 • Jan Rabcewicz-Poczęsny, Oskar Łebkowski, Piotr Szewczyk

„SYSTEM STEROWANIA BEZZAŁOGOWYM STATKIEM POWIETRZNYM”
Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL

 • Oskar Łebkowski, Wojciech Koznowski

„HAMOWNIE DO WERYFIKACJI PARAMETRÓW POJAZDÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM”
Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL

 • dr. inż. Adam Muc, Michał Brdys, Tobiasz Chęciński

„ROBOT Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA DO CZYSZCZENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH”
Koło Naukowe Internetu Rzeczy i systemów wbudowanych

 • Amelia Olewińska, Magdalena Truszkowska

„DRONY WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE”
Koło Naukowe Translog

 • Martyna Neumann, Klaudia Grzybek

„ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE - POZIOM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB PASAŻERÓW”
Koło Naukowe loGIStic

 • Bartosz Borna

„Rola kapitału ludzkiego w wartości firmy”
Koło Naukowe Inwestor

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

N. Winiarska
02.06.2023