Konferencja "Kompetencje dla morskiej energetyki wiatrowej"

Konferencja "Kompetencje dla morskiej energetyki wiatrowej"

W dniu 17.05.2023 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja "Kompetencje dla morskiej energetyki wiatrowej", zorganizowana przez Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG. W konferencji wzięło udział 100 przedstawicieli sektora offshore wind i środowiska edukacji – uczelni, szkół i ośrodków szkoleniowych.

Dostępność adekwatnych kompetencji jest jednym z warunków realizacji ambicji i planów w procesie transformacji energetycznej w Polsce. Zapewnienie pracowników w kilkudziesięciu kategoriach zawodowych uczestniczących w budowie i eksploatacji morskich farm wiatrowych wymaga przemyślanych, długofalowych i skoordynowanych działań.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia i dobre praktyki z rynku duńskiego, holenderskiego, niemieckiego i francuskiego. Omówione zostały działania na poziomie szkolnictwa zawodowego, uczelni wyższych, programów podyplomowych i specjalistycznych oraz inicjatywy realizowane przez firmy deweloperskie. Przeanalizowano szanse, wyzwania i zadania dla polskiego systemu edukacyjnego w zakresie rozwoju kompetencji dla offshore wind.

Konferencję honorowym patronatem objęli: Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Partnerami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumii.

Partnerami medialnymi konferencji były: Gospodarka Morska i Baltic Wind.

Sponsorem konferencji był LinkedbyOffshoreWind.

W opinii uczestników konferencja stanowiła wartościową możliwość dialogu pomiędzy środowiskiem biznesu i edukacji dotyczącego kształcenia kadr dla morskiej energetyki wiatrowej.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Popadiuk
17.05.2023