Konsultacje społeczne dotyczące ruchu rowerowego

Miasto Gdynia wraz z Uniwersytetem Morskim serdecznie zapraszają na spotkanie pt.: „Konsultacje społeczne dotyczące ruchu rowerowego w Gdyni" w związku z opracowywaną przez Gminę Miasta Gdyni Strategią Rowerową na lata 2023-2040.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja br. w Auli T. Meissnera w budynku głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w godzinach 12:00 – 14:00.

Konsultacje mają na celu przekazanie podstawowych informacji na temat ww. dokumentu, identyfikację wyzwań oraz określenie potrzeb studentów Uniwersytetu Morskiego w zakresie infrastruktury, usług, działań promocyjno-edukacyjnych związanych z rozwojem ruchu rowerowego w naszym Mieście. Będzie to także okazja do zacieśnienia współpracy pomiędzy Miastem a Uczelnią na rzecz równoważenia mobilności.

Konsultacje będą miały charakter spotkania otwartego i zostaną przeprowadzone w formie:

  • panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów w zakresie mobilności miejskiej oraz planowania przestrzennego,
  • badania ankietowego pozwalającego na sformułowanie sugestii, uwag, wniosków i propozycji dotyczących organizacji ruchu rowerowego.
 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

A. Kaszuba
09.05.2023