Konsultacje społeczne dotyczące ruchu rowerowego

Konsultacje społeczne dotyczące ruchu rowerowego

W dniu 10 maja 2023 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyły się konsultacje ze studentami odnośnie ruchu rowerowego w Gdyni zorganizowane wspólnie z Urzędem Miasta.

W Auli im. T. Meissnera zgromadziło się ponad 140 studentów UMG oraz WSAiB, którzy zostali zapoznani z opracowywanym aktualnie przez Gminę dokumentem Strategii Rowerowej dla Gdyni na lata 2023-2030. Debatę oficjalnie otworzyli JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk. Natomiast moderatorami spotkania byli dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG oraz Justyna Suchanek z Referatu Zrównoważonej Mobilności Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.

Przez cały czas trwania wydarzenia studenci aktywnie uczestniczyli w debacie, dzięki internetowej platformie Particify - wyniki pojawiały się na ekranie w czasie rzeczywistym, a obecne na Auli grono ekspertów na bieżąco komentowało odpowiedzi studentów. Wśród panelistów znaleźli się:

  • Marika Domozych - Radna Miasta Gdyni
  • Dominik Makurat - doktorant UG
  • Filip Malata - Kanclerz UMG
  • Paulina Szewczyk - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
  • Marcin Wołek, prof. UG - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

W debacie zostały poruszone kwestie zacieśnienia współpracy Uniwersytetu Morskiego z Urzędem Miasta w kontekście poprawy bezpieczeństwa rowerzystów oraz stanu infrastruktury w okolicy kampusu. Nie bez znaczenia pozostał również fakt aktualnie budowanego nowoczesnego Centrum Sportu UMG, gdzie dzięki zapewnieniu JM Rektora, Kanclerza oraz Dyrektora Centrum Sportu UMG - dr. Andrzeja Lachowicza, z pewnością znajdzie się bezpieczne miejsce do przechowywania rowerów, co według obecnych na Auli studentów jest najbardziej pożądaną zmianą infrastrukturalną, która mogłaby ich zachęcić do częstszego korzystania z tego środka transportu.

Studenci wyrazili również opinie na temat swoich odczuć podczas jazdy, bezpieczeństwa ruchu rowerowego, konfliktów drogowych z pieszymi oraz kierowcami samochodów, do których ustosunkowywali się prelegenci. Ogólnie płynącym wnioskiem jest konieczność edukacji wszystkich grup osób przemieszczających się - szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa drogowego.

Poruszone zostały również prozdrowotne walory jazdy na rowerze, chęć korzystania z roweru miejskiego czy chociażby uczelniane konkursy z nagrodami, które - zdaniem studentów - znacząco wpłynęłyby na ich motywacje w wyborze tego środka transportu w dojazdach na Uczelnię.

Konferencję podsumował Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni - Jakub Ubych, stwierdzając, że potencjał drzemiący w studentach chcących zmienić swoje przyzwyczajenia transportowe nie może zostać zmarnowany.

Wcześniejsze badania przeprowadzone wśród reprezentatywnej grupy studentów pokazały, że ponad ⅔ z nich dysponuje rowerem na własny użytek, a wyniki uzyskane podczas konsultacji pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłościowe wykorzystanie przez nich tego sposobu podróżowania.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Kaszuba
10.05.2023