Medale "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” dla pracowników UMG

Medale "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” dla pracowników UMG

Profesor dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński oraz profesor dr hab. Piotr Jędrzejowicz nagrodzeni medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

Medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” w tym roku wręczane były po raz pierwszy. Przyznawane są przez Ministra Edukacji i Nauki osobom szczególnie zasłużonym dla szkolnictwa wyższego i nauki. Honoruje się w ten sposób wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Na wniosek JM Rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita srebrne medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” przyznano profesorowi dr. inż. kpt. ż.w. Mirosławowi Jurdzińskiemu i profesorowi dr. hab. Piotrowi Jędrzejowiczowi, któremu medal w dniu 30 maja 2023 roku wręczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 


Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda) posiada trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Umożliwia to uhonorowanie kandydata do odznaczenia odpowiednio do jego zasług lub osiągnięć. Może być on przyznany m.in. osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także nieposiadającym obywatelstwa polskiego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym, stowarzyszeniom. Medal może być nadany także pośmiertnie.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadaje minister Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy lub na wniosek m.in.:

  • innego ministra kierującego działem administracji rządowej;
  • kierownika urzędu centralnego;
  • wojewody;
  • organu jednostki samorządu terytorialnego;
  • przewodniczącego KPN;
  • władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców;
  • ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełna lista nagrodzonych naukowców: Szef MEiN wręczył medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

B. Tobieński
30.05.2023