WSPÓŁPRACA UMG Z BOEING POLAND

WSPÓŁPRACA UMG Z BOEING POLAND

W dniu 14 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie JM Rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita z przedstawicielem firmy Boeing, Szymonem Trąbałą - jednym z dyrektorów Centrum Inżynieryjnego rozwijanego aktualnie w Polsce.

Celem spotkania była rozmowa o potencjalnej współpracy firmy Boeing z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. W spotkaniu uczestniczyli również Prorektor ds. kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, a także Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Andrzej Miszczak.

Obie strony widzą duże możliwości na polach dydaktyki, nauki, praktyk studenckich, a także wspólnych projektów w zakresie badawczo-rozwojowym.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. Tobieński
14.11.2023