Patent dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Patent dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Urząd Patentowy RP przyznał na rzecz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prawa wyłączne na wynalazek pt. "Sposób sterowania adaptacyjnego procesem chłodzenia pary wodnej w skraplaczu" i w dn. 21.07.2023 r. wydał dokument patentowy o nr 243204. Twórcą opatentowanego wynalazku jest dr inż. Krzysztof Łukaszewski z Katedry Podstaw Techniki na Wydziale Mechanicznym.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób sterowania adaptacyjnego procesem chłodzenia pary wodnej w skraplaczu polegający na sterowaniu przepływem wody chłodzącej, gdzie w zależności od zmiennego w czasie obciążenia turbiny parowej, temperatury wody chłodzącej na wejściu do skraplacza, stopnia zanieczyszczenia rur skraplacza i mogącego wystąpić powietrza w parze wodnej, ustala się ciśnienie skraplania pary wodnej w skraplaczu w korelacji ze współczynnikiem przenikania ciepła, a następnie utrzymuje się wartość zadanego ciśnienia skraplania pary wodnej w skraplaczu poprzez regulację powierzchni wymiany ciepła i natężenia przepływu wody chłodzącej.

Rozwiązanie dedykowane jest do zastosowania w instalacjach wytwarzania energii elektrycznej, w tym w połączeniu z turbiną parową kondensacyjną. Nowy patent na wynalazek wchodzi w zakres oferty technologicznej należącej do uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Centrum Transferu Technologii 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Żuławska
06.09.2023