Projekt pn. „Rejs do nauki” – sukces drugiej edycji

Projekt pn. „Rejs do nauki” – sukces drugiej edycji

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowany jest dwuletni projekt pt. „Rejs do nauki”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu. Kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł, a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł.

W okresie od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku 17 pracowników Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości przeprowadziło łącznie 32 wykłady dla uczniów szkół średnich, przy czym 16 wykładów zrealizowano w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams i wzięło w nich udział łącznie 240 uczniów z 12 szkół średnich z trzech województw, tj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Natomiast w 2023 roku pracownicy Wydziału odwiedzili 13 szkół średnich w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Malborku, Rumi, Pucku, a także w Kościerzynie, Sierakowicach, Przodkowie, Tucholi oraz Somoninie.

Dotychczas w projekcie udział wzięło 730 uczniów z 27 szkół średnich z 3 województw (pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie), których uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką zajęć akademickich. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów szkół średnich.

   
Uczniowie szkoły średniej w Kłaninie                                                   Uczniowie szkoły średniej w Świeciu

 

Działania promocyjne projektu są realizowane przez Wydziałową Komisję ds. Promocji, przy wsparciu Działu Promocji i Komunikacji UMG. Informacja o projekcie jest zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Morskiego, na Facebooku, na portalu Trojmiasto.pl, a także w biuletynie „Ratusz” wydawanym przez Urząd Miasta Gdyni.

W chwili obecnej trwają zapisy do kolejnej edycji, która rozpocznie się w październiku 2023 roku. Szczegóły znajdują się na stronie https://wznj.umg.edu.pl/rejs-do-nauki

 

Kierownik projektu
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

J. Kizielewicz
29.05.2023