ScienceCom 2023 w Centrum Nauki Experyment!

ScienceCom 2023 w Centrum Nauki Experyment!

W dniach 17-18.11.2023 r. w Centrum Nauki Experyment odbyła się kolejna edycja wydarzenia ScienceCom. ScienceCom to dwudniowy festiwal nauki, w ramach którego naukowcy, studenckie koła naukowe oraz młodzież mieli szansę zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania wpisujące się w szereg dziedzin naukowych. Był to również czas na zdobywanie nowej wiedzy oraz nawiązywanie cennych kontaktów.

ScienceCom od lat jest realizowane w oparciu o wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku wybrano hasła:

  • dobra jakość edukacji (cel 4.);
  • innowacyjność, przemysł, infrastruktura (cel 9.);
  • działania w dziedzinie klimatu (cel 13.).

Podczas festiwalu w ramach stoiska wystawienniczego Zespół Centrum Transferu Technologii UMG zaprezentował ofertę badawczą UMG oraz rozwiązania rozwijane w ramach prac przedwdrożeniowych realizowanych w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

  • „Lody rzemieślnicze o potencjale prozdrowotnym” – WZNJ
  • „Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratunkowego Serwisu Nurkowego” – WN
  • „Okrętowy rozproszony system monitorowania jakości energii elektrycznej maszyn i urządzeń elektrycznych” – WE
  • „Sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i narzędzie do jego realizacji” – WM
  • „HurtHub” – WN
  • „Opracowanie technologii wytwarzania nowego kompozytu przekładkowego z wykorzystaniem recyklatu gumowego” – WM
  • „Nowy materiał kompozytowy na bazie karbonizatu” – WM.

Niezwykle dużym zainteresowaniem podczas festiwalu cieszył się prototyp wynalazku – dzwon podwodny „batychron” opracowany w ramach pracy przedwdrożeniowej UMG-03, której kierownikiem był dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski.

Uczestnictwo w wydarzeniu było okazją do zaprezentowania ofert współpracy dot. technologii oraz usług B+R dla przemysłu. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni reprezentowały Dyrektor CTT – dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba oraz brokerka innowacji – mgr inż. Anna Żuławska.

 

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Żuławska
18.11.2023