TUPMO Forum oraz III konferencja TUPMO

TUPMO Forum oraz III konferencja TUPMO

W dniach 6-8 listopada 2023 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczelni Technicznych z całej Polski. 

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (TUPMO Forum), w którym wzięło udział 20 przedstawicieli uczelni technicznych. 

W dniach 7-8 listopada br. odbyła się III Konferencja zarządzania projektami na polskich uczelniach technicznych. Wzięło w niej udział ponad 60 delegatów z 23 uczelni, a także ekspertki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju p. Anna Marciniak i p. Marzena Durkiewicz-Sirocka, które zaprezentowały założenia najbliższych konkursów skierowanych do środowiska akademickiego oraz poprowadziły panel tematyczny Doświadczenia NCBR po pierwszych naborach FERS i procesie oceny. W wydarzeniu uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej p. Piotr Zajączkowski, który omówił wytyczne dotyczące zatrudnienia personelu w projektach FERS 2021–2027. Pozostałe prezentacje wygłosili reprezentanci Politechniki Gdańskiej oraz AGH.

Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były zagadnienia związane z zatrudnianiem w projektach oraz trwałością projektów, w tym zarządzanie środkami trwałymi wytworzonymi i zakupionymi w ramach projektów.

Spotkanie było okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów, jak również do podjęcia dalszych inicjatyw związanych ze wzajemną współpracą oraz pozyskiwaniem dotacji. Udział ekspertek z NCBR oraz przedstawiciela Ministerstwa stał się okazją do przekazania pytań i wątpliwości uczelni dotyczących realizacji projektów w nowej perspektywie.

W spotkaniach Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentował Prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG oraz przedstawicielki Działu Nauki - mgr inż. Magdalena Winiarska i mgr Anna Pawlak.

Fot. Krzysztof Krzempek

Fot. Krzysztof Krzempek

Fot. Krzysztof Krzempek

Fot. Krzysztof Krzempek

Fot. Krzysztof Krzempek

Fot. Krzysztof Krzempek

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

M. Winiarska
08.11.2023