UMG na Konferencji dla Centrów Transferu Technologii

UMG na Konferencji dla Centrów Transferu Technologii

W dniach 11-13.10.2023 r. w Toruniu odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

Centrum Transferu Technologii UMG reprezentowane było przez dr inż. Magdalenę Kukowską-Kaszuba – dyrektor Centrum Transferu Technologii UMG oraz brokerkę innowacji - mgr inż. Annę Żuławską. Tegoroczną konferencję organizowała fundacja PACTT we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Edukacji i Nauki. Konferencja została objęta wsparciem sponsorów: OPTeam, Polski Fundusz Rozwoju, AKCES NCBR oraz Grupa Azoty Puławy.

Wydarzenie zgromadziło specjalistów z Centrów Transferu Technologii z całej Polski, pozwalając na wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z przenoszeniem innowacji z  nauki do sfery komercyjnej.

Konferencja zgromadziła uczestników z różnych jednostek takich jak akademickie ośrodki badawcze, przemysł, instytucje rządowe oraz przedstawicieli sektora innowacji i przedsiębiorczości poszukujących obiecujących projektów i technologii do finansowania.

Odbyło się wiele prezentacji, m.in. na temat współpracy nauki i samorządu w obszarze rozwiązań teleopiekuńczych i telemedycznych, działalności CTT-ów w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz sposobów właściwej komunikacji, a także projektów w programie FENG.                                                                                                  

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki podsumował realizację programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz przedstawił wstępne założenia nowego programu wspierającego transfer technologii na uczelniach.

Ostatni dzień konferencji poświęcony był panelowi rzeczników patentowych oraz sprawozdaniu działalności Rady Koordynacyjnej i Fundacji PACTT.

Podczas konferencji uczestnicy mieli szansę lepiej się poznać podczas udziału w uroczystej kolacji oraz grze miejskiej w malowniczym Toruniu.

Uczestnictwo w konferencji pozwoliło reprezentacji UMG na pozyskanie wiedzy na temat skutecznych strategii transferu technologii oraz zaczerpnięcie inspiracji z case studies przedstawianych przez innych brokerów innowacji.

Agenda wydarzenia dostępna pod linkiem - https://xiv-konferencja.pactt.pl/agenda#collapseSessionsschedule31

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Żuławska
13.10.2023