Uniwersytet Morski w Gdyni gościł studentów z Francji

Uniwersytet Morski w Gdyni gościł studentów z Francji

W dniu 11 maja 2023 roku Uniwersytet Morski w Gdyni miał zaszczyt gościć delegację studentów z CY Cergy Paris Université wraz z profesorami Laurentem Guihérym i Richardem Zeleznym.

W ramach wizyty, studenci z Uniwersytetu we Francji i studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, wraz z opiekunem mgr inż. Eweliną Ziajką, mieli okazję wziąć udział w seminarium pt.: „Maritime ports at the cross-roads of the supply chains’ transformation” w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W trakcie spotkania studenci wysłuchali prelekcji dr. Michała Tuszyńskiego poświęconej obecnym i planowanym inwestycjom w Porcie Gdynia. Wzięli także udział w dyskusji dotyczącej obecnych problemów transportowych, w szczególności w aspekcie zrównoważonego rozwoju, innowacji, kongestii, a także współczesnych wyzwań w transporcie kolejowym i drogowym, moderowanej przez dr. hab. Adama Przybyłowskiego, prof. UMG z Zakładu Transportu i Logistyki (Wydział Nawigacyjny) oraz prof. Laurenta Guihéry’ego z Uniwersytetu CY Cergy w Paryżu.

Studenci mogli również zobaczyć obiekty hydrotechniczne w Porcie Gdynia, a także dowiedzieć się więcej o obecnie realizowanej inwestycji przy Nabrzeżu Indyjskim. O kwestiach technicznych opowiedziała im inżynier budowy z ramienia wykonawcy inwestycji, firmy NDI.

Poza aspektami związanymi z budową portu oraz jego rozwojem, studenci mieli również możliwość – dzięki uprzejmości władz Wydziału Nawigacyjnego – na  czele z dr. inż. kpt. ż.w. Przemysławem Wilczyńskim, prof. UMG, prodziekanem ds. morskich, współpracy i rozwoju, dr. inż. Kamilem Formelą z Katedry Nawigacji, dr. inż. kpt. ż.w. Andrzejem Hejmlichem z Katedry Eksploatacji Statku – oraz studentów II-go roku kierunku nawigacja, zapoznać się ze specyfiką  symulatora nawigacyjno-manewrowego, manewrowego, a także oprogramowania dedykowanego optymalizacji łańcucha dostaw Flexsim. Goście odbyli również wizytę w planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego. Studentki KN ISTiL: Agnieszka Bronk oraz Sara Klebba przedstawiły krótką prezentację na temat działalności koła naukowego oraz jego planów na przyszłość.

Na zakończenie dnia, studenci paryskiego uniwersytetu oraz UMG mogli kontynuować rozmowy – nie tylko na polu naukowym – podczas wieczornego spotkania w klubie studenckim Bukszpryt w  towarzystwie grupy studentów i ich opiekunów z Hochschule Bremerhaven: dziekana prof. Gerharda Feldmeiera i prof. Hansa Rummela. Wizyta miała duże znaczenie w aspekcie nawiązania  współpracy międzynarodowej, a także poszerzyła horyzonty studentów o wyzwania transportowe w regionie Paryż-Le Havre-Rouen.

 

Fot. E. Ziajka

Fot. E. Ziajka

Fot. E. Ziajka

Fot. E. Ziajka

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E. Ziajka
17.05.2023