Uroczyste zakończenie projektu COST ENTAN

Uroczyste zakończenie projektu COST ENTAN

W dniach 23-24 maja 2023 r. w Zurychu (Szwajcaria) odbyło się uroczyste zakończenie projektu  ENTAN (European Non-Territorial Autonomy Network). Projekt realizowany był w latach 2019-2023 w ramach akcji COST finansowanej z inicjatywy UE Horyzont 2020. Celem projektu było dokonanie diagnozy stanu, wypracowanie nowych, pokojowych koncepcji funkcjonowania instrumentu autonomii bezterytorialnej oraz ich wdrożenie we współpracy z kluczowymi interesariuszami systemów państwowych. ENTAN umożliwił współpracę 102 ekspertów z 36 państw. W ramach projektu zorganizowano kilka edycji szkół letnich, kilkanaście konferencji naukowych, sfinansowano kilkadziesiąt misji naukowych i opublikowano kilkaset artykułów naukowych. Powstała baza danych obejmująca ponad 1000 publikacji naukowych. 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Tomasz Studzieniecki, adiunkt w Katedrze Marketingu i Metod Ilościowych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, pełnił funkcję członka Komitetu Zarządzającego projektu COST ENATAN. Z wnioskiem o nominację na tę funkcję wystąpił JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Zgodnie z regulacjami COST, każde państwo mogło być reprezentowane przez dwóch naukowców. Drugim przedstawicielem Polski była prof. Joanna Kurowska-Pysz z Akademii WSBw Dąbrowie Górniczej.

Dr Tomasz Studzieniecki prowadził badania w zakresie uwarunkowań i mechanizmów rozwoju autonomii bezterytorialnych w RMB. Nawiązał współpracę z Biurem Koordynacyjnym Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Podczas Forum SUERMB w Finlandii w 2022 r. dr Studzieniecki przedstawił założenie rozwoju autonomii bezterytorialnych w RMB oraz podjął rozmowy z kluczowymi decydentami na rzecz włączenia kwestii autonomii bezterytorialnych do systemu zarządzania strategią makroregionalną dla RMB.

Uroczystościom zakończenia projektu towarzyszyła konferencja naukowa pt. „Non-Territorial Autonomy From Concept to Policy” zorganizowana przez Uniwersytet w Zurychu. Komitet Zarządzający COST ENTAN podjął w Zurychu decyzję, że po zakończeniu projektu inicjatywa przekształci się w sieć współpracy ekspertów i instytucji zaangażowanych w rozwój autonomii bezterytorialnych i w tej formule będzie kontynuował dalsze prace.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Studzieniecki
24.05.2023