Wydział Nawigacyjny laureatem konkursu „Studia z Przyszłością 2023”

Wydział Nawigacyjny laureatem konkursu „Studia z Przyszłością 2023”

Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz kolejny z Certyfikatem Akredytacyjnym oraz Laurem Pracodawców 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

W konkursie nagradzane są najbardziej innowacyjne i nowoczesne kierunki oraz programy studiów na polskich uczelniach. Prestiżowy tytuł „Studia z przyszłością 2023” otrzymał kierunek Nawigacja (I stopnia). Statuetkę i laury podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odebrał dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego.

Certyfikat „Laur Pracodawców” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków/specjalności studiów, które wdrożyły najbardziej unikalne i efektywne rozwiązania w zakresie współpracy Uczelni ze środowiskami gospodarczymi.

Projekt „Studia z Przyszłością” ma charakter konkursu jakości i ogólnopolskiego programu akredytacji środowiskowej, która adresowana jest do instytucji szkolnictwa wyższego. W programie wskazywane i nagradzane są kierunki oraz specjalności studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, nowatorstwem modelu edukacji praktycznej oraz skutecznością w realizacji celów akademickich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy, w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki i specjalności studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech fundamentach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Aktu wręczenia Certyfikatów w czasie oficjalnej Gali, która odbyła się 13 marca  w Poznaniu w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk dokonali: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Komisji Akredytacyjnej Konkursu „Studia z Przyszłością”.

Organizatorami Programu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC. Certyfikaty przyznane zostały na podstawie rekomendacji i wniosków Komisji Certyfikacyjnej, reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze I NGO.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

W. Szostak
17.03.2023