Zakończyła się I edycja konferencji Academic Gdynia Innovation Days

Zakończyła się I edycja konferencji Academic Gdynia Innovation Days

Za nami pierwsza edycja konferencji Academic Gdynia Innovation Days (Gdynia I-Days) organizowanej przez nowo powstałą jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Centrum Transferu Technologii UMG kierowane przez dr inż. Magdalenę Kukowską-Kaszuba – Dyrektora.

Wydarzenie odbyło się w dniach 13-14 kwietnia 2023 roku w Auli im. T. Meissnera i było zwieńczeniem ponad 2-letnich działań podejmowanych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanego przez UMG w konsorcjum z Politechniką Śląską - liderem projektu.

Konferencja została podzielona na dwie części: DemoDay i TransferTechDay, które  zgromadziły naukowców, innowatorów, przedstawicieli biznesu, władz Uczelni i innych stron zainteresowanych różnorodnymi dziedzinami nauki, technologii i innowacji.

Głównymi celami konferencji było promowanie innowacyjności i nowych technologii w obszarze nauki, biznesu i społeczeństwa, a także tworzenie platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów pomiędzy różnymi sektorami. Konferencja pozwoliła również na interdyscyplinarne dyskusje i inicjowanie współpracy między naukowcami a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydarzenie wpłynęło na wsparcie kreatywności i przedsiębiorczości akademickiej oraz pokazało Gdynię jako centrum przyjazne dla innowacji i technologii.

Konferencja Academic Gdynia Innovation Days skupiała się na tematyce związanej z innowacyjnością, wynalazczością, nowymi technologiami i ich implementacją rynkową oraz zastosowaniem w różnych obszarach. Wiodącym tematem konferencji stały się rozwiązania wpisujące się w obecne trendy globalne i wypracowane w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 wraz z ich aspektem praktycznym. Wśród promowanych przez UMG rozwiązań znalazły się m.in. technologie informacyjne i komunikacyjne, innowacje w sektorze morskim i portowym, przemyśle mechanicznym czy materiałowym oraz innowacyjna żywność funkcjonalna.

Agenda Gdynia I-Days obejmowała wykłady, panele dyskusyjne oraz sesje posterowe. W programie konferencji uczestniczyli naukowcy, eksperci, rzecznicy patentowi i przedstawiciele biznesu, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w poszczególnych tematach. 

Jednym z głównych punktów wydarzenia był konkurs „Mamy na to swój patent”, w którym udział wzięli naukowcy realizujący prace przedwdrożeniowe w ramach projektu II 4.0.. Innowatorzy z UMG prezentowali swoje osiągnięcia w trakcie sesji "Od idei do produktu" połączonej z dyskusją z członkami panelu inwestorskiego. W panelu inwestorskim zasiedli przedstawiciele funduszy inwestycyjnych: Netrix – Grzegorz Stemplowski, Interizon - Jarosaw Parzuchowski oraz firm branżowych: MPL Techma sp. z o.o. – Paweł Moszczyński, Crist SA - Mirosław Roliński, ZMPG SA – Aleksandra Cilindź. W trakcie konferencji inwestorzy głosowali w kategorii Nagroda Główna, dodatkowo każdy z uczestników wydarzenia mógł oddać swój głos w kategorii Nagroda Publiczności. Na zakończenie dnia Broker Innowacji UMG Anna Żuławska wraz z naukowcami zabrała gości na prezentację rozwiązań w ramach punktu programu „Śladami wynalazków – zwiedzanie laboratoriów i warsztatów”.  

Drugiego dnia konferencji pn. TransferTechDay odbyły się liczne wystąpienia, prelekcje oraz ogłoszenie wyników konkursu. Podczas wydarzenia obecny był JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, który wręczył nagrody wyróżnionym Zespołom. Nagrodę Główną otrzymał zespół pod kierownictwem dr inż. Karola Listewnika za rozwiązanie pn. „Okrętowy rozproszony system monitorowania jakości energii elektrycznej maszyn i urządzeń elektrycznych”. Publiczność nagrodziła natomiast rozwiązanie „System dokowania do instalacji offshore” prezentowane przez kierownika pracy - mgr inż. kpt. ż.w. Pawła Kołakowskiego.

Honorowym gościem podczas TransferTechDay była wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, która opowiadała o tym, jak Gdynia wspiera innowacje. O ekosystemie i wsparciu innowacji w różnych aspektach mówiła również Justyna Janiczak z Agencji Rozwoju Pomorza SA, a także  przedstawiciele funduszy inwestujących w nowe rozwiązania - Sławomir Kucharski z Netrix oraz Jan Wyrwiński z AlfaBeat. Sławomir Olszewski z Parku Naukowo Technologicznego, absolwent UMG, opowiedział o innowacyjnej pracowni druku 3D i inżynierii odwrotnej. O wartości własności intelektualnej w kontaktach z inwestorami mówiła rzecznik patentowy Anna Kawalec. Zwieńczeniem konferencji była prelekcja Brokera Innowacji UMG Anny Mazanek, która opowiedziała o tym „Jak kiełkowały innowacje w UMG” w kontekście ewaluacji projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, powstania CTT UMG, istotnej roli brokera innowacji oraz transferu technologii we wsparciu naukowców i rozwoju innowacyjnych akademickich pomysłów i produktów.

Konferencja Academic Gdynia Innovation Days była ważnym wydarzeniem wskazującym na potencjał komercjalizacyjny rozwiązań naukowych, które skupiało uwagę wokół nowych technologii i produktów oraz na interdyscyplinarnych dyskusjach. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek, Polska Izba Rzeczników Patentowych oraz Urząd Patentowy RP. Partnerami wydarzenia zostali Alfa Beat, Interizon oraz Gospodarka Morska. 

Wydarzenie Gdynia I-Days, poświęcone wspieraniu innowacyjności akademickiej, budowie pomostu na linii nauka – przemysł oraz promujące innowacje powstające w UMG, odbywać się będzie cyklicznie. Do zobaczenia za rok!

 

Więcej relacji z wydarzenia:

https://www.gdynia.pl/dla-mediow/komunikaty,4100/akademicka-innowacyjnosc,573037
https://gdansk.tvp.pl/69149981/13042023-1830   (19:08)

 

Projekt II 4.0 dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).)

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Wytworzył informację:

A. Mazanek
18.04.2023