Zgromadzenie Ogólne AGA23 i konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU w Helsinkach, Finlandia

Zgromadzenie Ogólne AGA23 i konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU w Helsinkach, Finlandia

W dniach 16-20 października 2023 roku w Helsinkach odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego, 23. edycja Zgromadzenia Ogólnego oraz konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities), zorganizowane przez Satakunta University of Applied Sciences i Sekretariat IAMU.

Podczas pierwszych dwóch dni JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przewodniczył posiedzeniu Komitetu Wykonawczego stowarzyszenia IEB (International Executive Board). W posiedzeniu uczestniczył także prof. A. Przybyłowski (IAMU Contact Person).

W ramach spotkania dokonano między innymi nowelizacji zapisów w IAMU General Agreement dotyczących celów i zadań IAMU oraz akceptacji aktualnych projektów prowadzonych przez poszczególne konsorcja i zespoły badawcze w ramach Stowarzyszenia, a także przyznanych stypendiów. Zatwierdzono również projekty badawcze, które zostaną sfinansowane przez fundację Nippon Foundation w kolejnej edycji. Dokonano również wyboru gospodarza IAMU AGA 2025. Będzie nim Academy of Maritime Education and Training (AMET) w Indiach.

Następnie odbyło się zgromadzenie Annual General Assembly IAMU AGA 2023, podczas którego zatwierdzono zaproponowane przez IEB zmiany oraz uchwalono budżet na kolejny okres finansowy. Następnie miało miejsce tradycyjne zebranie rektorów uczelni morskich - tzw. President’s Forum.

Na koniec, podczas rejsu na tarasie Helsinki-Sztokholm, delegaci uczestniczyli w dwudniowej konferencji zatytułowanej „Quality of the Education of Global Maritime Professionals”.

Udział delegacji UMG w tych wydarzeniach był okazją do licznych spotkań i dyskusji, podczas których JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit omówił z przybyłymi przedstawicielami innych uczelni potencjalne inicjatywy i projekty możliwe do realizacji w przyszłości w ramach IAMU. Następne Zgromadzenie Ogólne IAMU odbędzie się w październiku 2024 roku w Massachusetts Maritime Academy w USA.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. Tobieński
20.10.2023