EUDIS HACKATHON 2024 POLAND DIGITAL IN DEFENCE

Rozpoczął się nabór do międzynarodowego hackathonu, organizowanego przez European Union Defence Innovation Scheme - EUDIS, który odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca br. w  Krakowskim Parku Technologicznym przy ul. Podole 60.

Równolegle w hackathonie rywalizować będą zespoły z Litwy, Węgier, Grecji, Belgii, Włoch i Polski.  Jest to zatem doskonała okazja, aby młode zespoły naukowe mogły wykorzystać swoje umiejętności, doświadczenie i wiedzę, by wspólnie rozwiązywać rzeczywiste wyzwania obronne. Jest to miejsce dla zespołów interdyscyplinarnych, z różnych dziedzin nauki i wielu kierunków studiów, nie tylko inżynieryjnych i wojskowych.

Tematyka tegorocznego hackathonu to „Digital in Defence", skupiająca się na trzech głównych wyzwaniach:

  • ochrona infrastruktury podwodnej;
  • poprawa świadomości sytuacyjnej;
  • cyberbezpieczeństwo w obronie.

Hackhaton to 48 godzin intensywnej pracy, kreatywności i radości dostrzegania nowych możliwości przy tworzeniu rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań sektora obronnego.  Praca odbywać się będzie w zespołach 2-5 osobowych przy wsparciu mentorów wojskowych, technologicznych i biznesowych.

Zapraszamy naukowców, studentów, doktorantów, absolwentów, którzy nie boją się wyzwań i chcą przyczynić się do zmian w sektorze obronnym.

Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody pieniężne z puli 20 000 zł, dostęp do programu mentoringowego oraz gwarancję uczestnictwa w branżowych wydarzeniach przez kolejne 12 miesięcy.

To nie tylko szansa na rozwój własnego pomysłu, ale również świetna okazja na nawiązanie cennych kontaktów w branży.

Chęć udziału prosimy zgłaszać w Centrum Transferu Technologii UMG:

mail: biznesatumg.edu.pl

tel.: 58-5586-466/402

pok. C204/205

Centrum Transferu Technologii UMG zapewni wsparcie w ramach działania.

Rejestracja trwa do 19 maja 2024 r.

Więcej informacji na stronie: https://new.ultrahack.org/hackathons/eudis-hackathon-2024-poland.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Joanna Kłosińska
26.04.2024