Jeszcze możesz zostać studentem UMG

Jeszcze możesz zostać studentem UMG

Jeszcze jest czas, by zapisać się na studia II stopnia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni podczas trwającej rekrutacji. Rejestracja kandydatów zamknie się 22 lutego, a każdy z czterech wydziałów przygotował interesującą ofertę dla przyszłych studentów. 

Informujemy, że na Uniwersytecie Morskim w Gdyni trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunki stacjonarne i niestacjonarne. Rekrutacja prowadzona jest na wszystkich czterech wydziałach. Warto podkreślić, że w swojej ofercie posiadamy nie tylko specjalizacje morskie, ale również wiele specjalizacji lądowych, które kształcą przyszłych specjalistów wysoce poszukiwanych na obecnym rynku pracy. 

Rejestracja kandydatów zamyka się 22 lutego o godzinie 12:00 w południe. 

Kandydaci mogą zapisać się na studia na następujących kierunkach: 

  • Elektronika i Telekomunikacja 
  • Elektrotechnika 
  • Systemy Teleinformatyczne 
  • Mechanika i Budowa Maszyn – specjalności lądowe (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) 
  • Morska Energetyka Wiatrowa (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) 
  • Transport 
  • Inżynieria Jakości (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) 

 

Dlaczego warto studiować w UMG? 

Uniwersytet Morski w Gdyni kształci kadry specjalistów poszukiwanych na obecnym rynku pracy. Zajęcia prowadzone na Uczelni kładą duży nacisk na umiejętności praktyczne, które później wykorzystywane są w zawodzie. Dlatego też studia na naszych wydziałach w sposób kompleksowy i najpełniejszy kładą fundamenty pod przyszłą karierę naszych absolwentów. 

Kim jesteśmy? 

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

W. Edmunds
01.02.2024