Uniwersytet Morski w Gdyni otwiera Centrum Sportu i Rekreacji

Plakat - Otwarcie Centrum Sportu i Rekreacji UMG

Już w przyszły czwartek, tj. 23 maja 2024 roku podczas obchodów Dnia Sportu UMG nastąpi uroczyste otwarcie Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mieszczącego zarówno nowoczesną halę sportową, jak i siłownię, sale fitness, sauny, sale konferencyjne, pokoje gościnne oraz podziemny parking. Oddawany do użytku budynek docelowo będzie połączony łącznikiem z nowym domem studenckim, którego budowa stanowi drugi etap realizacji tego nowoczesnego kompleksu sportowo-akademickiego.

"Ukończenie inwestycji, jaką była budowa Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uważam za niezwykle ważne i priorytetowe zadanie dla Uczelni kształcącej kadry morskie” – mówi JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

"Otwarcie i oddanie do użytku społeczności akademickiej Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni niewątpliwie polepszy warunki kształcenia na naszej Uczelni, ale także umożliwi realizację sportowych pasji przede wszystkim naszym studentom. Z kolei dostęp do znakomicie wyposażonej siłowni ze strefą cardio oraz fitness, a także możliwość korzystania z sauny, które znajdują się na 1. i 3. piętrze obiektu z całą pewnością pozytywnie wpłynie na ogólny dobrostan młodzieży studiującej na UMG. W myśl rzymskiej maksymy: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Liczymy także, że nowy obiekt spotka się z aprobatą mieszkańców dzielnicy Grabówek, ale też całej Gdyni, a nawet Trójmiasta i będą oni chętnie korzystali z wyżej wymienionych pomieszczeń w celach rekreacyjnych.”

Nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji UMG powstało w miejscu wyburzonej w 2020 roku poprzedniej hali sportowej, której modernizacja ze względu na zły stan techniczny obiektu i wysokie koszty utrzymania okazała się nierentowna.

Pewnym wyzwaniem przy realizacji tej inwestycji był teren, na którym trwały prace, znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Projekt architektoniczny Centrum Sportu i Rekreacji UMG, uwzględniający wyjątkowość lokalizacji, przygotowała firma ART Projekt  K&M Sp. z o.o.

Realizacji robót budowalnych podjęła się firma Budimex, z którą umowę na wykonanie inwestycji podpisano 2 sierpnia 2022 roku, ale prace inicjujące budowę (wyburzenie starej hali sportowej, przesunięcie sieci ciepłowniczej, przygotowanie terenu pod budowę), rozpoczęły się już w 2020 roku. Jeszcze w roku 2022 wykonane zostały prace przygotowawcze, geodezyjne, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne, a już w nieco ponad rok od podpisania umowy, w dniu 25 maja 2023 roku na budynku zawisła tradycyjna wiecha symbolizująca wybudowanie najwyższego punktu obiektu. Tego samego roku, w grudniu, stan zaawansowania prac wyniósł 75%. Ostatni etap realizacji inwestycji obejmował m.in. kładzenie tynków, okładzin ścian, położenie posadzki, wykonanie sufitów, a także stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz elewacji. Konieczne było również utwardzenie powierzchni i położenie instalacji teletechnicznej.

W planach realizacji inwestycji, jaką była budowa Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni niezwykle istotna była funkcjonalność budynku wraz z komfortem jej użytkowania. Stąd w części sportowej obiektu, na którą - obok wymienionej wyżej siłowni ze strefą cardio i fitness, składają się: hala wraz z trybunami, mieszcząca się odpowiednio na pierwszym piętrze oraz na parterze, 9 szatni z pełnym zapleczem sanitarnym oraz pokoje dla trenerów. Zadbano również o to, by obiekt był dobrze skomunikowany, dostępny zarówno dla użytkowników pieszych, jak i zmotoryzowanych. Z myślą o tych drugich powstał garaż podziemny z wjazdem od strony zachodniej, przy ulicy Grabowo, gdzie znalazło się 49 miejsc parkingowych, jak również stojaki na rowery. W przyszłości parking ten zostanie zintegrowany z parkingiem pod akademikiem.

Obok głównego pomieszczenia Centrum Sportu i Rekreacji UMG, jakim jest hala sportowa, mieszczą się nowoczesne sale konferencyjne, poszerzające funkcjonalność budynku.

O nowo wybudowanym obiekcie w kontekście jego głównego pomieszczenia, jakim jest hala sportowa, mówi dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr Andrzej Lachowicz:

„Jest to przestrzeń niezwykle funkcjonalna i znakomicie wpisująca się w potrzeby sportu, wychowania fizycznego czy rekreacji studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. Zastosowane rozwiązania technologiczno-architektoniczne umożliwiają swobodne dzielenie tej ogromnej przestrzeni na 3 oddzielne boiska, dzięki czemu w tym samym czasie w hali sportowej będą mogły odbywać się zarówno mecze koszykówki, siatkówki, jak i piłki nożnej. Ponadto w hali znajduje się także wydzielona specjalną siatką ochronną ścianka wspinaczkowa”.

W nowym budynku UMG na poziomie 1-3 mieszczą się również pokoje gościnne z aneksami kuchennymi i łazienkami dla 40 osób. Strefa hotelowa kompleksu będzie dostępna dla gości z zewnątrz, a z całą pewnością będą z niej korzystać sportowcy i sztab szkoleniowy uczestniczący w zawodach rozgrywanych w uniwersyteckiej hali sportowej.

 

Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w liczbach:

  • Koszt inwestycji: ok. 60 mln zł
  • Powierzchnia zabudowy: 2.192,44 m2
  • Kubatura: 38 460,21 m3
  • Powierzchnia całkowita: 9.491,87 m2
  • Wysokość budynku: 17,0 m
  • Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
  • Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Inwestycja dofinansowana została z budżetu państwa, w postaci dotacji celowej Ministerstwa Infrastruktury oraz środków własnych Uczelni.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Z. Szwedek-Kwiecińska
17.05.2024