Podsumowanie drugiej edycji konferencji Academic Gdynia Innovation Days

Podsumowanie drugiej edycji konferencji Academic Gdynia Innovation Days

W dniach 25-26 marca 2024 roku w Auli im. T. Meissnera w gmachu głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się druga edycja konferencji Academic Gdynia Innovation Days (GDYNIA I-DAYS), organizowana przez Zespół Centrum Transferu Technologii UMG.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk oraz inicjatorka wyjątkowego wydarzenia - Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba.

GDYNIA I-DAYS było miejscem spotkania liderów branż, innowatorów, naukowców oraz pasjonatów technologii, którzy mieli szansę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas konferencji odbyły się liczne prezentacje, dyskusje panelowe oraz networking, które pozwoliły na nawiązanie wartościowych kontaktów oraz zdobycie nowego spojrzenia na współczesne wyzwania biznesowe i technologiczne.

Konferencji ton nadał występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją dr. Karola Hilla.

Pierwszego dnia konferencji naukowcy UMG zaprezentowali innowacje w praktyce realizowane we współpracy nauka-biznes. Podczas tej sekcji rozwiązania przedstawili naukowcy z Wydziału Elektrycznego – dr inż. Monika Rybczak (Katedra Automatyki Okrętowej), dr inż. Mariusz Górniak (Katedra Elektroenergetyki Okrętowej) i dr hab. inż. Przemysław Ptak, prof. UMG (Katedra Elektroniki Morskiej) oraz prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski z Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości (Katedra Systemów Informacyjnych).

Kolejno odbyły się trzy panele eksperckie dotyczące znaczenia innowacji, ochrony praw własności intelektualnej, wartości współpracy na linii NAUKA-BIZNES, roli otoczenia społeczno-gospodarczego oraz warunków sprzyjających komercjalizacji wypracowanych na uczelniach rozwiązań opartych na wyników prac B+R. W panelu „Kierunek – chronione wynalazki” wzięli udział goście z Urzędu Patentowego RP, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Kancelarii Prawno-Patentowych. W ramach panelu „Budowa sieci wsparcia innowacji a przedsiębiorczość akademicka” najważniejsze kierunki rozwoju innowacji wskazywali przedstawiciele podmiotów budujących regionalny ekosystem innowacji tj. Centrum Nauki EXPERYMENT, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Fundacja Interizon. W panelu „Rozwiń żagle na uczelniany sukces – jak komercjalizować?” o codziennych działaniach swoich jednostek i dobrych praktykach rozmawiali przedstawiciele Centrów Transferu Technologii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Podczas drugiego dnia głos zabrali reprezentanci takich podmiotów jak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, którzy wskazali rolę instytucji finansujących w świetle konkurencyjności polskiej gospodarki.

Odbyły się także ciekawe panele, gdzie swój punkt widzenia na współpracę NAUKA-BIZNES wskazali przedstawiciele firm: Domat Consulting sp. z o.o., Remontowa Electrical Solution sp. z o.o., REDD IA sp. z o.o., Transition Technologies-Software sp. z o. o., PGE Energia Ciepła S.A. oraz Polskiego Rejestru Statków.

Z kolei przedstawiciele spółek celowych zaprzyjaźnionych uczelni: Startowa.pl sp. z o.o., Univentum Labs sp. z o.o.  oraz Excento Sp. z o.o. wraz z reprezentantem Rady Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dyskutowali o roli i znaczeniu komercjalizacji pośredniej oraz warunkach przyjaznych dla tej formy przedsiębiorczości akademickiej.

Podczas Konferencji miejsce miał konkurs "Złota Gwiazda Innowacji”, w ramach którego głosami uczestników wydarzenia główną nagrodę - bon na ochronę własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP otrzymał Zespół z Wydziału Elektrycznego prezentujący rozwiązanie „Analizator jakości energii elektrycznej oraz zintegrowany system modelowania i projektowania”. Wyróżnienie otrzymało także rozwiązanie Zespołu z Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości – „Chleb o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych i wysokim potencjale sycącym”. Gratulujemy laureatom!

W specjalny sposób uhonorowani zostali przedstawiciele firm DOMAT CONSULTING Sp. z o. o., REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTION Sp. z o. o. oraz ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A., które wyróżniły się nieszablonowym myśleniem wyprzedzającym światowe trendy, pionierskimi projektami, nowymi inicjatywami oraz unikalnymi rozwiązaniami opartymi na wiedzy budowanej w partnerstwie nauka-biznes. Przedstawiciele wymienionych firm, otrzymali z rąk Pani Dyrektor Centrum Transferu Technologii dedykowane przypinki „AMBASADORA INNOWACJI”.

Serdecznie dziękujemy za udział w drugiej edycji wydarzenia Academic Gdynia Innovation Days!

 

Galeria zdjęć                    Paneliści konferencji                    Szczegółowy program

            

 

Fot. Jakub Strzelczyk Photography

Fot. Jakub Strzelczyk Photography

Fot. Jakub Strzelczyk Photography

Fot. Jakub Strzelczyk Photography

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Fot. Martyna Kidoń-Olejarz

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Żuławska
27.03.2024