Posiedzenie Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU pod przewodnictwem JM Rektora UMG prof. Adama Weintrita w USA

Posiedzenie Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU pod przewodnictwem JM Rektora UMG prof. Adama Weintrita w USA

W dniach 17-18 kwietnia 2024 roku, w siedzibie Massachusetts Maritime Academy w Buzzard Bay w Stanach Zjednoczonych, odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Wykonawczej IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU (International association of Maritime Universities). W spotkaniu tym wzięli udział członkowie IEB - przedstawiciele uczelni morskich reprezentujący poszczególne regiony świata oraz pracownicy sekretariatu IAMU w Tokio z sekretarzem generalnym prof. Takeshi Nakazawą (Executive Director).

Zebraniu przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, który w bieżącej kadencji pełni funkcję chairman’a Stowarzyszenia. Gospodarzem spotkania był Rear Admiral Francis McDonald, rektor Massachusetts Maritime Academy. Ze strony UMG w posiedzeniu uczestniczył także pełnomocnik Rektora ds. IAMU, dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG pełniący funkcję IAMU Contact Person.

Głównym celem spotkania było omówienie stanu przygotowań do październikowych obrad Zgromadzania Ogólnego IAMU - The Annual General Assembly (AGA), spotkania Rektorów (Presidents Forum), kolejnego posiedzenia IEB, a także organizacji w Massachusetts Maritime Academy międzynarodowej konferencji IAMU oraz równolegle konferencji studenckiej IAMUS.

Przy okazji omówiono i zatwierdzono szereg kluczowych spraw, m.in. kwestie dotyczące kryteriów przyznawania tytułu Honorowego Członka IAMU dla osób szczególnie założonych dla Stowarzyszenia. Przeanalizowano stan realizacji projektów realizowanych aktualnie przez poszczególne konsorcja i zespoły badawcze w ramach Stowarzyszenia. Członkowie IEB zatwierdzili ostatecznie projekty wyselekcjonowane w ostatnim konkursie.

Dyskutowano również o wyzwaniach związanych z aktualnymi trendami, m.in. rozwojem żeglugi autonomicznej, a także potrzebą stosowania nowoczesnych metod i narzędzi kształcenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości w edukacji morskiej.

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z Dyrektorem Generalnym IAMU Takeshi Nakazawą oraz gospodarzami z Massachusetts Maritime Academy

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z Dyrektorem Generalnym IAMU Takeshi Nakazawą oraz gospodarzami z Massachusetts Maritime Academy

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z organizatorami posiedzenia IAMU, które odbędzie się w Indiach w 2025 r.

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z organizatorami posiedzenia IAMU, które odbędzie się w Indiach w 2025 r.

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z organizatorami posiedzenia IAMU, które odbędzie się w Indiach w 2025 r.

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z organizatorami posiedzenia IAMU, które odbędzie się w Indiach w 2025 r.

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z organizatorami posiedzenia IAMU, które odbędzie się w Indiach w 2025 r.

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z organizatorami posiedzenia IAMU, które odbędzie się w Indiach w 2025 r.

JM Rektor prof. A. Weintrit i Rektor MMA Admirał Francis McDonald w bibliotece MMA

JM Rektor prof. A. Weintrit i Rektor MMA Admirał Francis McDonald w bibliotece MMA

Przygotowania do posiedzenia IEB wraz z pracownikami sekretariatu IAMU

Przygotowania do posiedzenia IEB wraz z pracownikami sekretariatu IAMU

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z Dyrektorem Generalnym IAMU Takeshi Nakazawą oraz gospodarzami z Massachusetts Maritime Academy

JM Rektor prof. A. Weintrit wraz z Dyrektorem Generalnym IAMU Takeshi Nakazawą oraz gospodarzami z Massachusetts Maritime Academy

Wizyta na szkunerze MMA Ernestina z 1894 r.

Wizyta na szkunerze MMA Ernestina z 1894 r.

Obrady IEB IAMU

Obrady IEB IAMU

Reprezentanci uczelni członkowskich IEB IAMU

Reprezentanci uczelni członkowskich IEB IAMU

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Przybyłowski
24.04.2024