Prof. Janusz Mindykowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. Janusz Mindykowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

W dniu 7 maja 2024 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie wręczone zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla gospodarki morskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i wdrożeniowej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie odznaczony został prof. dr hab. inż., dr h.c. Janusz Mindykowski – wybitny, uznany na forum międzynarodowym specjalista w zakresie pomiarów i diagnostyki systemów okrętowych, zwłaszcza badań nad jakością energii elektrycznej, od 1994 roku kierownik Katedry Elektroenergetyki Okrętowej.

W latach 1996-2002 oraz 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki Uczelni. W latach 1990-1993 oraz 2005-2012 był dziekanem Wydziału Elektrycznego, od 1993 do 1996 roku Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych, członek Senatu w latach 1990-2020.  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej od roku 2020, koordynator uczelnianego projektu ANGOLA II (2013-2019), a od 2018 roku doktor honoris causa Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi w Rumunii.

Ordery i odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. W uroczystości uczestniczył Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski Pan Wiesław Johann oraz członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski Pani profesor Maria Gintowt–Jankowicz.

 Więcej informacji na stronie: prezydent.pl 

Panu Profesorowi składamy serdecznie gratulacje od całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!

 

Fot. Przemysław Keler / KPRP

Fot. Przemysław Keler / KPRP

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Z. Szwedek-Kwiecińska
07.05.2024