Prof. Krzysztof Czaplewski członkiem Zespołu ds. stypendiów dla młodych naukowców

Logo Ministra Nauki

Decyzją Ministra Nauki z dnia 2 lutego 2024 roku Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, Dyrektor Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, został członkiem Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Serdeczne gratulacje z okazji powołania w skład Zespołu doradczego składa Panu Profesorowi JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

 


Prestiżowe, trzyletnie stypendia przyznawane przez Ministra otrzymują wybitni młodzi naukowcy wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Zespół doradczy, w skład którego wchodzą powołani przez Ministra eksperci reprezentujący poszczególne dyscypliny naukowe i artystyczne. 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
06.02.2024