Prof. Piotr Przybyłowski uhonorowany Nagrodą Indywidualną im. prof. Romualda Kolmana

Prof. Piotr Przybyłowski uhonorowany Nagrodą Indywidualną im. prof. Romualda Kolmana

Za działalność na rzecz upowszechniania koncepcji zarządzania projakościowego w rejonie Pomorza Gdańskiego Nagrodę Indywidualną im. prof. Romualda Kolmana Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości przyznała prof. dr. hab. inż. Piotrowi Przybyłowskiemu.

Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości odbyło się w dniu 19 kwietnia 2024 roku już po raz 26. Wydarzenie miało miejsce w murach Gdańskiego Domu Technika. Otwarcia uroczystości dokonała Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko.

W pierwszej części wydarzenia miała miejsce konferencja pt. „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”, podczas której goście mogli wysłuchać wystąpień ekspertów.

W czasie konferencji prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, kierownik Katedry Zarządzania Jakością na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni poruszył temat poszukiwań narzędzia pomiaru jakości życia, prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego opowiedziała o kosztach jakości a dr hab. Arleta Szadziewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego o raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Dr Joanna Martusewicz, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zachęcała do udziału w EFQM Global Award, z kolei Angelika Piechocka opowiedziała o działaniach PPHU Polipack s.j. w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W drugiej części spotkania wręczone zostały Złote i Srebrne Laury Jakości, Wyróżnienia oraz Nagrody Specjalne przyznane przez Kapitułę Konkursu w uznaniu sukcesów pomorskich organizacji i instytucji.

Nagrodę Indywidualną im. prof. Romualda Kolmana Kapituła Konkursu przyznała Panu prof. dr. hab. inż. Piotrowi Przybyłowskiemu za działalność na rzecz upowszechniania koncepcji zarządzania projakościowego w rejonie Pomorza Gdańskiego.

Wydarzenie zakończył panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a w dyskusji udział wzięli Laureaci 26. edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Patronat honorowy nad 26. edycją Konkursu objęli: Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydenci Miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Słupska.

 


Pomorska Nagroda Jakości

Pierwsza edycja Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości odbyła się w 1997 roku. Jej celem była  popularyzacja kompleksowego zarządzania firmą przez jakość.

Pomorska Nagroda Jakości przyznawana jest podmiotom, które prezentują swoje zaangażowanie w zarządzanie jakością oparte na idei ciągłego doskonalenia, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju oraz dążą do poziomu najlepszych organizacji w Europie. Nagroda jest przyznawana jako zespołowa, w kilku kategoriach - dla organizacji mikro, małych, średnich, dużych natomiast dla organizacji publicznych - niezależnie od liczby zatrudnionych.

Indywidualna Pomorska Nagroda Jakości im. prof. Romualda Kolmana przyznawana jest osobie, która wyróżniła się działalnością na rzecz upowszechniania koncepcji zarządzania projakościowego w województwie pomorskim.

Fot. Mateusz Słodkowski/NOT Gdańsk

Fot. Mateusz Słodkowski/NOT Gdańsk

Fot. Mateusz Słodkowski/NOT Gdańsk

Fot. Mateusz Słodkowski/NOT Gdańsk

Fot. Mateusz Słodkowski/NOT Gdańsk

Fot. Mateusz Słodkowski/NOT Gdańsk

Fot. Mateusz Słodkowski/NOT Gdańsk

Fot. Mateusz Słodkowski/NOT Gdańsk

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
20.04.2024