Pierwsza sesja Programu „Knowledge to Knowledge”

Pierwsza sesja Programu „Knowledge to Knowledge”

W dniu 7 maja 2024 roku w siedzibie UMG odbyła się pierwsza sesja w ramach Programu „Knowledge to Knowledge”, organizowanego przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce oraz Linkedby Offshore Wind.

Celem projektu K2K jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy holenderskimi instytucjami i firmami a polskimi uczelniami, które uczestniczą lub planują uczestniczyć w kształceniu kadr dla rozwijającej się w Polsce morskiej energetyki wiatrowej. Program jest adresowany w szczególności do kadry dydaktycznej zaangażowanej w rozwój programów akademickich adresowanych do przyszłych pracowników tego sektora.

Wydarzenie otworzył JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Ambasadę Królestwa Niderlandów reprezentował Frank van de Pieterman, Zastępca Szefa Działu Ekonomicznego Ambasady Królestwa Niderlandów, który powitał uczestników i przedstawił założenia programu.

Temat pierwszej sesji brzmiał: „Fundamentals of offshore wind energy”. Ramowy harmonogram spotkania objął następujące zagadnienia:

  • Turbiny, farmy i zasoby wiatrowe – integracja systemów energetycznych;
  • Cykl życia morskich farm wiatrowych;
  • Instalacja morskich farm wiatrowych; 
  • Konserwacja i eksploatacja farm wiatrowych w sektorze offshore.

Zajęcia dla czterdziestu osób z polskiego środowiska akademickiego poprowadził Piet Warnaar, specjalista z zakresu energetyki wiatrowej, reprezentujący holenderski instytut badawczy TNO.

Program K2K obejmuje łącznie 7 sesji  z zakresu problematyki morskiej energetyki wiatrowej. Jego zakończenie jest planowane w I kwartale 2025 roku.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

T. Harackiewicz, Z. Szwedek-Kwiecińska
07.05.2024