Sukces pierwszej edycji projektu pn. „Rejs do wiedzy”

Sukces pierwszej edycji projektu pn. „Rejs do wiedzy”

W styczniu 2024 roku zakończyła się pierwsza edycja cyklu webinariów realizowanych w ramach projektu  pt. „Rejs do wiedzy” na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To już drugi projekt realizowany przez pracowników Wydziału mający na celu promocję wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców, w tym przypadku młodzieży szkół średnich, nauczycieli/opiekunów oraz osób pracujących, bezrobotnych, emerytów i innych.

W okresie od 8 listopada 2023 roku do 24 stycznia 2024 roku zrealizowano łącznie 17 webinariów, w których wzięło udział łącznie 661 uczestników z całej Polski. Projekt był szeroko promowany w rozgłośniach radiowych, na portalach internetowych oraz poprzez wysyłkę newsletterów, jak również bezpośrednich zaproszeń do szkół, urzędów pracy, domów seniora i innych podmiotów.

Dzięki udziałowi w webinariach uczestnicy mieli możliwość poznania fascynującego świata nauki i aktualnych wyników badań z różnych obszarów wiedzy. Webinaria stwarzały szanse poszerzenia wiedzy na temat aktualnych problemów, z jakimi obecnie zmaga się świat, w tym w szczególności w odniesieniu do zagrożeń klimatycznych, ekologicznych i zdrowotnych i innych. Ponadto, udział w webinariach pozwalał poznać świat nowinek technologicznych, transformacji energetycznej, mikromobilności w miastach oraz sytuacji demograficznej Polski i wiele innych.

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia drugiej edycji cyklu webinariów, która rozpocznie się w kwietniu 2024 roku. Szczegóły na stronie https://wznj.umg.edu.pl/rejs-do-wiedzy


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II", nr projektu POPUL/SP/0238/2023/01”, kwota dofinansowania wynosi 137 499,00 zł, a całkowita wartość projektu - 152 779,00 zł.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 

Autorka:

Kierownik projektu
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

              

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

J. Kizielewicz
12.02.2024