UMG w rankingu "Perspektyw 2024"

Z zadowoleniem odnotowujemy utrzymywanie przez Uniwersytet Morski w Gdyni na przestrzeni ostatnich kilku lat stabilnej pozycji w Rankingu Uczelni Akademickich, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

W najnowszym Rankingu „Perspektyw” 2024 Uniwersytet Morski w Gdyni zajął pozycję 55-60 w rankingu uczelni akademickich w Polsce, co stanowi porównywalny wynik w stosunku do ubiegłorocznej pozycji 54-61 (w 2022 i w 2021 była to pozycja 61-70). Natomiast w grupie uczelni technicznych UMG został odnotowany na 17. miejscu (w 2023 roku było to 16. miejsce, w 2022 – 20., a w 2021 – 19.).

Warto podkreślić, że Uniwersytet Morski w Gdyni osiągnął wzrost wartości 13 wskaźników w pięciu obszarach tegorocznego Rankingu. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z najwyższych wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce wynik wskaźnika dotyczącego efektywności pozyskiwania środków finansowych na badania, wynoszący 96,16 przy maksymalnym do osiągnięcia wskaźniku 100, co daje 2. miejsce w Polsce.

Szczegółowy wykaz wskaźników i obszarów Rankingu „Perspektyw 2024”, w których nasza Uczelnia osiągnęła wzrost wyników, obejmuje:

Prestiż

 • ocena przez kadrę akademicką,
 • uznanie międzynarodowe – UMG odnotowany po raz pierwszy;

Innowacyjność

 • patenty i prawa ochronne za granicą;

Efektywność naukowa

 • rozwój kadry własnej,
 • publikacje,
 • cytowania,
 • FWVI (Field-Weighted View Impact);

Warunki kształcenia

 • dostępność kadr wysokokwalifikowanych;

Umiędzynarodowienie

 • studenci cudzoziemcy,
 • ICI (Collaboration Impact),
 • wymiana kadry akademickiej (wyjazdy) w ramach Programu Erasmus+ – wzrost o 209,60%,
 • wymiana studencka (wyjazdy) – wzrost o 112,56%,
 • wymiana studencka (przyjazdy).

Uzyskane wyniki dają powód do satysfakcji, ale jednocześnie wskazują na konieczność dalszych działań stojących przed naszą uczelnią, aby osiągnąć lepszą pozycję w kolejnych rankingach.

Zapraszamy do zapoznania się z rankingami:

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki

Wytworzył informację:

A.Błażejewska
03.07.2024