Webinarium pt. „Program Stypendialny IAMU Global Maritime Professional”

Webinarium pt. „Program Stypendialny IAMU Global Maritime Professional”

W dniu 15 marca 2024 roku odbyło się zdalne seminarium zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU dedykowane programowi stypendialnemu Global Maritime Professional. Spotkanie miało na celu zachęcenie potencjalnych stypendystów do udziału w Programie oraz udzielenie wskazówek dotyczących przygotowania skutecznych wniosków.

Webinarium otworzył JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit jako Chairman Stowarzyszenia, a towarzyszył Mu Pełnomocnik Rektora UMG ds. IAMU - dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG.

Na początku spotkania Zastępca Dyrektora Generalnego IAMU - Yusuke Mori omówił główne założenia dotyczące naboru wniosków, zwłaszcza obowiązujących wymogów merytorycznych i formalnych dla dwóch grup aplikantów: studentów i doktorantów. Następnie odbyła się sesja dyskusyjna, w ramach której uczestnicy webinarium mieli okazję do zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi dotyczących m.in. kwestii finansowych w trakcie realizacji stypendium.

Na koniec Dyrektor Generalny IAMU – Takeshi Nakazawa podziękował uczestnikom za liczny udział oraz zachęcił ich do aktywnego angażowania się w pozostałe inicjatywy IAMU. Więcej informacji na temat programu stypendium GMP znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Przybyłowski
15.03.2024