Zaproszenie do składania projektów badawczych dla pracowników akademickich uczelni członkowskich IAMU

Zaproszenie pracowników akademickich uczelni członkowskich IAMU do zgłaszania projektów badawczych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich IAMU ogłosiło nabór na propozycje projektów badawczych w ramach budżetu FY2025. Propozycje można składać do dnia 31 maja 2024 roku.

Finansowanie projektów badawczych zostało zainicjowane w 2010 roku (przy wsparciu Fundacji Nippon) jako katalizator dalszego budowania potencjału wśród uniwersytetów należących do Stowarzyszenia. W 2018 roku uruchomiony został nowy system projektów badawczych.

Uwzględniając treść raportu rocznego przygotowanego przez Komitet Łącznikowy, Grupa robocza ds. projektów badawczych powołana w ramach Komitetu ds. Akademickich zaproponowała cztery kategorie tematyczne badań w roku finansowym 2025, które są przeznaczone dla całej kadry akademickiej uniwersytetów członkowskich IAMU. Są to:

  • Przyszłe trendy w edukacji i szkoleniu morskim
  • Nowe technologie w przemyśle morskim
  • Żegluga w dobie redukcji emisji spalinowych
  • Propozycje własne (mieszczące się w ramach celów i zadań Stowarzyszenia IAMU)

Osoby zainteresowane złożeniem propozycji badań w ramach jednego z powyższych tematów powinny pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej IAMU (http://www.iamu-edu.org/).

Zgłoszona propozycja badań musi zawierać:

  • opis możliwych koncepcji;
  • opis celów, jakie postawione są przed zespołem badawczym;
  • maksymalny budżet przeznaczony dla wybranego obszaru tematycznego zgodnie z Załącznikiem nr 1 (AAS) wyszczególniającym zasady finansowania.

Termin składania aplikacji upływa 31 maja 2024 roku o północy czasu japońskiego (Japan Standard Time).

Aplikacje należy przesłać drogą elektroniczną z tytułem „RP2025 Temat X” na adres Sekretariatu IAMU, wskazany poniżej. W załącznikach 2 i 3 przedstawiona została szczegółowa procedura składania wniosku.

Osoba kontaktowa:

Shigemi Matsuzaki / e-mail: projektatiamu-edu.org

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
04.03.2024