Analiza dostępności transportowej obiektów oraz przygotowanie strategii zmian i planów mobilności

Analiza dostępności transportowej obiektów, badania ankietowe preferencji przemieszczania się osób, opracowanie wyników oraz przygotowanie strategii zmian w sposobie podróżowania osób, przygotowanie planów mobilności.

Słowa kluczowe: 

logistyka, analiza dostępności, strategia zmian mobilności, plany mobilności

Lider zespołu: 

mgr inż. Michał Kuzia, m.kuziaatwpit.am.gdynia.pl

Zespół: 

Adam Przybyłowski, Jędrzej Charłampowicz, Maciej Matczak

Wprowadzenie:
D.Barzowska 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Barzowska 21.11.2017