Analizator spalin MRU 95/2 D ze stacją przygotowania spalin

Badanie składu spalin wylotowych silników spalinowych. Badanie wpływu dodatków do paliw na toksyczność spalin.  Badanie wpływu zasilania silników spalinowych  paliwami o różnej gęstości i jakości na toksyczność spalin.

Wydział: 

Wydział Mechaniczny

Słowa kluczowe: 

analiza spalin, ochrona środowiska, eksploatacja maszyn, spaliny

Kontakt: 

Adam Przybyt,
e-mail: adampatam.gdynia.pl,
tel. 58 5586 243, 609 028 352