Aparatura

Zapraszamy do zapoznania się z posiadaną przez uczelnię aparaturą oraz z możliwościami wykonania prac badawczych w oparciu o tę aparaturę. W przypadku chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne laboratoria.

Katalog aparatury naukowo-badawczej i laboratoriów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Analizator drgań "Bruel"

Diagnostyka maszyn i urządzeń

Słowa kluczowe: pomiar drgań, analiza drgań, diagnostyka, drgania

Analizator optyczny

Pomiar parametrów sygnału

Słowa kluczowe: parametry sygnałów, sygnał, optyczny

Analizator spalin MRU 95/2 D ze stacją przygotowania spalin

Badanie składu spalin wylotowych silników spalinowych. Badanie wpływu dodatków do paliw na toksyczność spalin.  Badanie wpływu zasilania silników spalinowych  paliwami o różnej gęstości i jakości na toksyczność spalin.

Słowa kluczowe: analiza spalin, ochrona środowiska, eksploatacja maszyn, spaliny

Analizator testo 350XL

Badanie emisji i analiza spalin

Słowa kluczowe: pomiar 02, CO, NO, NO2, spaliny, emisja spalin

Aparat Proctora i stół wstrząsowy Flow Table

Oznaczanie granicy płynności i dopuszczalnej transportowej zawartości wilgoci koncentratów rud metali i ładunków drobnocząstkowych

Słowa kluczowe: upłynnianie, granica płynności, wilgoć, koncentraty rud metali, ładunki drobnocząstkowe

Aparatura do badań ultradźwiękowych EPOCH

Wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodą fal ultradźwiękowych

Słowa kluczowe: badania nieniszczące, wady materiałowe, ultradźwięki, fale ultradźwiękowe

Aparatura do badania wody chłodzącej silniki spalinowe

Badanie wody chłodzącej silniki okrętowe. Dobór czynników chemicznych do uzdadniania wody.

Słowa kluczowe: woda chłodząca, uzdatnianie wody, eksploatacja maszyn, silnik okrętowy, woda

Aparatura do badania wody kotłowej

Badanie wody kotłowej. Dobór czynników chemicznych do uzdatniania wody kotłowej

Słowa kluczowe: woda kotłowa, uzdatnianie wody kotłowej, eksploatacja maszyn

Aparatura do pomiarów metodą emisji akustycznej Vallen GMBH

Diagnostyka maszyn i urządzeń, diagnostyka procesów

Słowa kluczowe: pomiar emisji fali sprężystej, akustyka, emisja akustyczna

AquaLab

Aktywność wody, izotermy sorpcji

Słowa kluczowe: aktywność wody, sorpcja, izotermy

Chromatograf cieczowy HPLC/UV-VIS(DAD)Varian

Oznaczanie substancji aktywnych, dodatków do żywności

Słowa kluczowe: HPLC, oznaczanie

Chromatograf gazowy VARIAN 3800 FID, ECD

Oznaczanie jakości tłuszczów, alkoholi, ocena pozostałości pestycydów chloroorganicznych

Słowa kluczowe: GC, oznaczanie, jakość

Chłodziarki, zamrażarki

Badania przechowalnicze chłodnicze i zamrażalnicze

Słowa kluczowe: badania przechowalnicze

Czujnik do pomiaru sił skrawania i temperatury DKM2010/TAD

Pomiar jednoczesny 3 sił składowych i siły wypadkowej skrawania, pomiar temperatury

Słowa kluczowe: siły skrawania, temperatura skrawania, skrawanie

Generator funkcji

Generator funkcyjny Agilent wykorzystuje technikę bezpośredniej syntezy cyfrowej dla tworzenia stabilnego, dokładnego wyjścia wszystkich przebiegów, do rozdzielczości częstotliwości 1µHz.

Słowa kluczowe: pomiary, elektroenergetyka, przetworniki napięcia, napięcie, energia elektryczna

Kalorymetr różnicowy (analizator Setaram Labsys TG-DTA/DSC)

Badania termiczne w zakresie temperatur dodatnich

Słowa kluczowe: temperatura zeszklenia, temperatura topnienia, stopień krystaliczności, badania termiczmne

Kamera termowizyjna

Rozkład temperatury na badanym elemencie, układzie

Słowa kluczowe: temperatura elementów elektronicznych, histogram termowizyjny

Kolorymetr Konica Minolta CR 400

Oznaczanie parametrów barwy L*a*b* w sytemie międzynarodowym CIE Lab

Słowa kluczowe: CIE Lab

Konduktometry CX-505, CPC 551, CC-105 firmy Elmetron

Badanie pH i przewodności roztworów, zawartości soli w przeliczeniu na NaCl, KCl

Słowa kluczowe: pH, przewodność, zawartość soli, roztwory

Miernik parametrów termicznych

Pomiar rezystancji termicznych elementów elektronicznych

Słowa kluczowe: rezystancja termiczna, przejściowa impedancja termiczna

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni