Aparatura

Zapraszamy do zapoznania się z posiadaną przez uczelnię aparaturą oraz z możliwościami wykonania prac badawczych w oparciu o tę aparaturę. W przypadku chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne laboratoria.

Katalog aparatury naukowo-badawczej i laboratoriów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Prasa hydrauliczna 40T MX340

Badanie podatności materiałów na odkształcenia

Słowa kluczowe: tłoczność, odkształcenia

Profilometr Hommel T8000

Pomiary metodą stykową struktury geometrycznej powierzchni

Słowa kluczowe: chropowatość, falistość, profil pierwotny, udział materiałowy, stykowe

Programowalne źródło napięcia

Programowalne źródło napięcia Chroma  61512+A615103 o mocy 36 kVA służy do generowania napięcia o programowanym przebiegu czasowym (programowalne harmoniczne/interharmoniczne, wahania napięcia, częstotliwości etc.) i możne być wykorzystywane do badań parametrów jakości energii elektrycznej oraz ich wpływu na pracę odbiorników energii.

Słowa kluczowe: pomiary, elektroenergetyka, przetworniki napięcia, napięcie, energia elektryczna

Przenośny indykator elektroniczny

Diagnostyka silnika tłokowego

Słowa kluczowe: ciśnienie, spalanie, cieśnienie spalania

Przyrząd do badania chropowatości Hommel T1000E

Pomiar chropowatości

Słowa kluczowe: Ra, Rz, chropowatość

Przyrząd do pomiaru grubości powłok Fischerscope MMS

Badania nieniszczące powłok

Słowa kluczowe: grubość powłok, powłoki, badania nieniszczące

Reflektometr

Pomiar długości i tłumienności przewodów miedzianych, a także włókien światłowodowych stosowanych w torach telekomunikacyjnych

Słowa kluczowe: tłumienność, światłowód, przewody miedziane, włókna, telekomunikacja

Rejestrator sygnałów DAS 1400

Diagnostyka maszyn i urządzeń

Słowa kluczowe: rejestracja i analiza sygnałów, sygnały

Reometr Mars III z ultratermostatem

Badania lepkości olejów w zależności od temperatury, ciśnienia i prędkości deformacji

Słowa kluczowe: lepkość olejów, charakterystyki reologiczne, deformacja

Spektometr Spektroloil Q100

Ilościowa i jakościowa analiza składu olejów

Słowa kluczowe: badania olejów, oleje, skład

Spektrofotometr UV/VIS - UV2 firmy Unicam

Oznaczenia w zakresie UV-VIS 200nm - 800 nm

Słowa kluczowe: UV/VIS

Spektroskop absorpcji atomowej SpectrAA 250 i Kuweta grafitowa GTA 100 firmy Varian Plus firmy Varian

Oznaczenia metali (Pb, Cd, Na,K, Ca,Mg) w próbkach

Słowa kluczowe: ASA, metale

Stacjonarny system do pomiaru zużycia paliwa, kontroli i rejestracji przebiegów spalania i wtrysku oraz monitoringu i rejestracji parametrów eksploatacyjnych jednocylindrowego silnika L22

Badania wpływu regulacji i kalibracji poszczególnych elementów i instalacji silników spalinowych. Badanie wpływu zmiany parametrów płynów eksploatacjnych na eksploatację silników spalinowych

Słowa kluczowe: indykowanie, wtrysk, spalanie, eksploatacja maszyn, silniki spalinowe, kalibracja, płyny eksploatacyjne

Stacjonarny system do pomiaru zużycia paliwa, kontroli i rejestracji przebiegów spalania i wtrysku oraz monitoringu i rejestracji parametrów eksploatacyjnych silnika na poszczególnych układach silnika 3AL25/30

Badania wpływu regulacji i kalibracji poszczególnych elementów i instalacji silników spalinowych. Badanie wpływu zmiany parametrów płynów eksploatacjnych na eksploatację silników spalinowych

Słowa kluczowe: indykowanie, wtrysk, spalanie, eksploatacja maszyn, silniki spalinowe, kalibracja, płyny eksploatacyjne

Stanowisko badawcze zmęczenia stykowego

Badania zmęczenia stykowego powierzchni kulistej współpracującej z innymi powierzchniami

Słowa kluczowe: zmęczenie stykowe, powierzchnia kulista

Stanowisko do mechanicznego wyważania wirników turbin okrętowych

Wyważanie mechaniczne wirników turbosprężarek

Słowa kluczowe: wyważanie wirników, wirnik turbosprężarki, eksploatacja maszyn, turbospężarka, turbina okrętowa

System pomiarowy do sprawdzania szczelności układów chłodniczych

Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych i klimatyzacyjnych

Słowa kluczowe: układ chłodniczy, układ klimatyzacji, instalacje chłodnicze, ochrona środowiska, eksploatacja maszyn i instalacji chłodniczych, szczelność, sprawdzanie szczelności

Tester przyrządów półprzewodnikowych Keithley

Pomiar charakterystyk dynamicznych elementów półprzewodnikowych  i zależności C(U)

Słowa kluczowe: charakterystyki dynamiczne, charakterystyki pojemnościowe, pólprzewodniki

Tlenomierz (Elmefron CPO-401)

Oznaczanie stężenia tlenu, test respirometryczny

Słowa kluczowe: OUR, stężenie tlenu

Tribometr z głowicą czterokulową T-02U

Badanie smarności olejów, badanie własności tribologicznych powłok

Słowa kluczowe: olej, smarność, powłoki

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni