Aparatura

Zapraszamy do zapoznania się z posiadaną przez uczelnię aparaturą oraz z możliwościami wykonania prac badawczych w oparciu o tę aparaturę. W przypadku chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne laboratoria.

Katalog aparatury naukowo-badawczej i laboratoriów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Mikroskop optyczny (ALPHAPHOT-2YS2-H Nikon)

Badanie morfologii powierzchni w świetle odbitym i przechodzącym

Słowa kluczowe: morfologia powierzchni

Mikroskop optyczny Axiovert 25

Badania mikroskopowe materiałów metalowych

Słowa kluczowe: mikrostruktura, materiały metalowe, metal

Mikroskop sił atomowych NT-206

Badania mikropowierzchni w trybach kontaktowym i bezkontaktowym. Badania właściwości materiałów

Słowa kluczowe: AFM, powierzchnia, siły atomowe, mikropowierzchnie

Mikroskop stereoskopowy SX4PF

Przestrzenne badanie materiałów

Słowa kluczowe: zużycie narzędzi skrawających

Mikrotwardościomierz FM800

Badanie zależności między budową strukturalną materiałów a twardością mierzoną  małymi obciążeniami

Słowa kluczowe: mikrotwardość

Mobilny system kontroli i rejestracji przebiegów spalania silników spalinowych Kistler 2515

Badanie przebiegów i ciśnień spalania silników spalinowych przed i po remoncie. Badanie wpływu dodatków do paliw na eksploatację silników spalinowych. Badanie wpływu zasilania silników spalinowych  paliwami o różnej gęstości i jakości na eksploatację silników spalinowych.

Słowa kluczowe: indykowanie, spalanie, eksploatacja maszyn, ciśnienie, spalanie, silniki spalinowe, paliwa

Mobilny system kontroli i rejestracji przebiegów spalania silników spalinowych Premet XL Lemag

Badanie przebiegów i ciśnień spalania silników spalinowych przed i po remoncie. Badanie wpływu dodatków do paliw na eksploatację silników spalinowych. Badanie wpływu zasilania silników spalinowych  paliwami o różnej gęstości i jakości na eksploatację silników spalinowych

Słowa kluczowe: indykowanie, spalanie, eksploatacja maszyn, ciśnienie, spalanie, silniki spalinowe, paliwa

Mobilny system kontroli i rejestracji przebiegów spalania silników spalinowych Unitest 205 Diesel Engine Tester

Badanie przebiegów i ciśnień spalania silników spalinowych przed i po remoncie. Badanie wpływu dodatków do paliw na eksploatację silników spalinowych. Badanie wpływu zasilania silników spalinowych  paliwami o różnej gęstości i jakości na eksploatację silników spalinowych

Słowa kluczowe: indykowanie, spalanie, eksploatacja maszyn, ciśnienie, spalanie, silniki spalinowe, paliwa

Młotek udarowy 2,3mV/N

Wyznaczanie energii do udarowego zniszczenia

Słowa kluczowe: udarność, zniszczenia, badanie udarności

Młynek do tworzyw sztucznych

Przygotowywanie próbek badawczych z tworzyw sztucznych

Słowa kluczowe: rozdrabnianie, tworzywa sztuczne

NI PXIe-8106 z DAQ NI PXIe-6124, zespół filtrów antialiasingpowych LTC 1564, przetworniki napięcia LEM CV3-1500 oraz zestaw cewek Rogowskiego PEM LFR 06/6

Pomiar parametrów energii elektrycznej dla napięć do 530 V

Słowa kluczowe: pomiary, elektroenergetyka, przetworniki napięcia, napięcie, energia elektryczna

Oprogramowanie LS_DYNA umożliwiające modelowanie ultra-dynamicznych zjawisk

Badanie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych maszyn i aparatów pod wpływem udarów

Słowa kluczowe: modelowanie układów dynamicznych, udar, wytrzymałość

Oprogramowanie PSPICE

Projekt i analiza elementów i układów elektronicznych

Słowa kluczowe: obliczenia, analizy, elementy elektroniczne, układy

Oprogramowanie University MD FEA Bundle

Obliczenia inżynierskie w szczególności mechaniczne i dotyczące procesów przepływowych

Słowa kluczowe: obliczenia inżynierskie, procesy przepływowe

Oscyloskop stołowy z zasilaczami

Badanie i obrazowanie zależności pomiędzy wielkościami elektrycznymi

Słowa kluczowe: sygnał elektryczny, oscyloskop, przebiegi szybkozmienne

Osmometr MARCEL®os3000

Badanie osmolalności napojów

Słowa kluczowe: osmolalność

Palnik Castodyn CDS 8000

Natryskiwanie płomieniowo-proszkowe

Słowa kluczowe: powłoki ochronne, powłoki techniczne, powłoki regeneracyjne

Piec mikrofalowy MARS 5X firmy CEM

Mineralizacja próbek na mokro

Słowa kluczowe: mineralizacja

Piec mikrofalowy MAS 7000 firmy CEM

Mineralizacja próbek na sucho

Słowa kluczowe: mineralizacja

Potencjostat Atlas 0531

Badanie właściwości korozyjnych materiałów

Słowa kluczowe: korozja

Strony

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni