Aparat Proctora i stół wstrząsowy Flow Table

Oznaczanie granicy płynności i dopuszczalnej transportowej zawartości wilgoci koncentratów rud metali i ładunków drobnocząstkowych

Wydział: 

WPiT

Słowa kluczowe: 

upłynnianie, granica płynności, wilgoć, koncentraty rud metali, ładunki drobnocząstkowe

Kontakt: 

dr hab. Marzenna Popek,
e-mail: m.popekatwpit.am.gdynia.pl,
tel. 58 5586 234