Analizator testo 350XL

Badanie emisji i analiza spalin

Wydział: 

Wydział Mechaniczny

Słowa kluczowe: 

pomiar 02, CO, NO, NO2, spaliny, emisja spalin

Kontakt: 

dr hab. inż. Jerzy Kowalski,
e-mail: jerzy95atam.gdynia.pl,
tel. 58 5586 434