Chromatograf gazowy VARIAN 3800 FID, ECD

Oznaczanie jakości tłuszczów, alkoholi, ocena pozostałości pestycydów chloroorganicznych

Wydział: 

WPiT

Słowa kluczowe: 

GC, oznaczanie, jakość

Kontakt: 

dr Anna Rój,
e-mail: a.rojatwpit.am.gdynia.pl,
tel. 58 5586 62