Apel Pamięci 2022

Zebraliśmy się dziś na Apelu Pamięci i wspominamy dyrektorów, wykładowców i absolwentów szkół morskich z Tczewa, Gdyni oraz polskiej szkoły morskiej w Wielkiej Brytanii.

W 102. rocznicę rozpoczęcia Szkolnictwa Morskiego w Polsce wspominamy ludzi, którzy kształcili kadry dla naszej marynarki handlowej, organizowali szkolnictwo morskie oraz w trudzie marynarskim dawali przykład ofiarnej pracy i godnej postawy, przysparzającej korzyści polskiej gospodarce morskiej i chwały biało-czerwonej banderze.

W minionym roku odeszli od nas:

 • dr inż. Krzysztof Januszewski – adiunkt, wieloletni pracownik Wydziału Elektrycznego,
 • dr inż. of. elektryk okrętowy Janusz Wróblewski – prodziekan Wydziału Elektrycznego,
 • Wiesława Janasiewicz – wieloletni pracownik Dziekanatu na Wydziale Elektrycznym,
 • kpt. ż.w. Bogumił Szymczyk – absolwent, oficer i kapitan statków szkolnych, pracownik Działu Armatorskiego,
 • Stefania Osińska,
 • Marlena Negowska – pracownik Działu Gospodarczego,
 • Alina Żabinska – pracownik Działu Gospodarczego,
 • Stefan Kadela – bosman/żaglomistrz statków szkolnych „Dar Pomorza” i „Dar Młodzieży”,
 • Adam Lewandowski – absolwent i pracownie na Wydziale Elektrycznym,
 • Stanisław Kozak – adiunkt w Katedrze Zarządzania,
 • Franciszek Skitek  – pracownik Działu Zaopatrzenia,
 • Mariusz Rykowski – Zastępca Kierownika Działu Technicznego, Inspektor Nadzoru Technicznego,
 • kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski – zastępcę dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inspekcji morskiej,
 • kpt. ż.w. Waldemar Bocianowski – absolwent, autor tekstów i muzyki szantowej,
 • prof. Lech Kobyliński – wybitny naukowiec, specjalista w dziedzinie budowy okrętów,
 • prof. kpt. ż.w. Aleksander Walczak – Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

 

WZYWAM DO APELU ZMARŁYCH DYREKTORÓW, REKTORÓW, DZIEKANÓW, WYKŁADOWCÓW I KAPITANÓW STATKÓW SZKOLNYCH NASZEJ ALMA MATER

 • wiceadmirał Kazimierz Porębski – twórca Szkoły Morskiej,
 • inż. Antoni Garnuszewski – pierwszy dyrektor Szkoły Morskiej,
 • inż. Kazimierz Bielski – pierwszy kierownik Wydziału Mechanicznego,
 • kpt. ż.w. Gustaw Kański – pierwszy Kierownik Wydziału Nawigacyjnego,
 • Bogusław Żórawski – pierwszy kierownik Wydziału Transportu i Administracji Morskiej,
 • kmdr Adam Mohuczy – dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej,
 • kmdr Władysław Kosianowski – dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej,
 • kpt. ż.w. Antoni Zieliński – dyrektor Szkoły Morskiej w Southampton i Londynie,
 • kpt. ż.w. Karol Olgierd Borchardt – dyrektor Szkoły Morskiej w Landywood i Lilford,
 • kpt. ż.w. Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz – komendant statków szkolnych „Lwów” i „Dar Pomorza”, dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej,
 • mgr Mieczysław Jurewicz – dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej,
 • kpt. ż.w. Kazimierz Jurkiewicz – ostatni dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej i wieloletni komendant „Daru Pomorza”,
 • prof. dr inż. Bohdan Kowalczyk – pierwszy rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni,
 • dr inż. Mikołaj Kostecki – rektor Wyższej Szkoły Morskiej,
 • kpt. ż.w. dr Władysław Rymarz – rektor Wyższej Szkoły Morskiej,
 • inż. Michał Kisielewski – wykładowca, wicedyrektor Państwowej Szkoły Morskiej,
 • inż. Witold Komocki – wykładowca,
 • inż. Tadeusz Kokiński – wykładowca,
 • kpt. ż.w. Tadeusz Meissner – kawaler Orderu Virtuti Militari, absolwent, wykładowca, poseł na Sejm,
 • dr Aleksy Majewski – wykładowca, pierwszy kierownik biblioteki, wicedyrektor,
 • kpt. ż.w. Antoni Ledóchowski – wykładowca, kierownik Wydziału Nawigacyjnego w latach 1932-1939,
 • inż. st. mech. Władysław Morgulec – wykładowca, kierownik Wydziału Mechanicznego w latach 1933-1939,
 • dr inż. Henryk Łączyński – pierwszy dziekan Wydziału Elektrycznego,
 • dr hab. inż. Leszek Morawski – dziekan Wydziału Elektrycznego,
 • dr inż. Andrzej Gil – prodziekan Wydziału Elektrycznego,
 • dr hab. Michał Holec – dziekan Wydziału Nawigacyjnego,
 • dr inż. kpt. ż.w. Zdzisław Chuchla – dziekan Wydziału Nawigacyjnego,
 • dr inż. Zygmunt Górski – dziekan Wydziału Nawigacyjnego,
 • dr Jacek Ferdynus – prodziekan Wydziału Nawigacyjnego,
 • kpt. ż.w. Konstanty Kowalski – komendant „Daru Pomorza,”
 • Alojzy Kwiatkowski – radiooficer „Daru Pomorza”, p.o. komendanta w czasie internowania w Sztokholmie,
 • Jan Leszczyński „Waju” – żaglomistrz statku szkolnego „Lwów”, st. bosman „Daru Pomorza”,
 • kpt. ż.w. Tadeusz Olechnowicz – ostatni komendant „Daru Pomorza” i pierwszy komendant „Daru Młodzieży”,
 • kpt. ż.w. Leszek Wiktorowicz – komendant „Daru Młodzieży”,
 • kpt. ż.w. Mirosław Łukawski – komendant „Daru Młodzieży”,
 • kpt. ż.w. Mieczysław Madziar – komendant „Daru Młodzieży”,
 • Kpt. ż. w. Wiktor Gorządek – kapitan statku „Jan Turlejski”,
 • Kpt. ż. w. Julian Witkowski – pierwszy kapitan statku szkolnego „Horyzontu II”.

 

STAŃCIE DO APELU!
ZOSTAJĄ W NASZEJ PAMIĘCI!

 

WZYWAM DO APELU ZAMORDOWANYCH W HITLEROWSKICH OBOZACH ZAGŁADY

 • Stefan Ancuta – wykładowca Szkoły Morskiej w Tczewie,
 • Tadeusz Dąbkowski,
 • Witold Karpowicz,
 • Kazimierz Konopka – instruktor Państwowej Szkoły Morskiej,
 • Roland Liedtke,
 • Eugeniusz Liess,
 • Aleksander Maresz – wykładowca Państwowej Szkoły Morskiej,
 • Janusz Nowaczyński,
 • Józef Ostrowski – instruktor Państwowej Szkoły Morskiej,
 • Marian Rutkowski,
 • Władysław Ryncki,
 • Bohdan Tarchalski,
 • kpt. ż.w. Tadeusz Ziółkowski – pierwszy komendant statku szkolnego „Lwów”.

 

STAŃCIE DO APELU!
ZOSTAJĄ W NASZEJ PAMIĘCI!

 

WZYWAM DO APELU ZAMORDOWANYCH W KATYNIU I INNYCH MIEJSCACH KAŹNI NA „NIELUDZKIEJ ZIEMI”

 • Piotr Antonowicz,
 • Wojciech Czerski,
 • Adam Czyż,
 • Andrzej Hagmajer,
 • Janusz Martyszewski,
 • Bogusław Wężyk – uczeń,
 • Zygmunt Wojciechowski.

 

STAŃCIE DO APELU!
ZOSTAJĄ W NASZEJ PAMIĘCI!

 

WZYWAM DO APELU POLEGŁYCH W OBRONIE WYBRZEŻA W 1939 ROKU

 • Jan Banucha,
 • Janusz Garbowiecki,
 • Walerian Grzybowski,
 • kpt. ż.w. Stanisław Kosko – absolwent, dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w latach 1937-1939,
 • Zygmunt Kot,
 • Jan Kuczyński,
 • Jerzy Perzanowski,
 • Ryszard Rekść,
 • Albin Serbinowicz,
 • Marian Sywula,
 • Kazimierz Szczypiorski,
 • Stefan Werner,
 • st. mech. Olgierd Zaborowski.

 

STAŃCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

 

WZYWAM DO APELU ZAMORDOWANYCH W LESIE PIAŚNICKIM

 • kpt. ż.w. Stanisław Dłuski – wykładowca Szkoły Morskiej w Tczewie,
 • kpt. ż.w. Witold Karpowicz – absolwent,
 • Henryk Kossakowski – wykładowca.

 

STAŃCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

 

WZYWAM DO APELU POLEGŁYCH W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH

 • Zygmunt Barański,
 • Wiesław Dakowski,
 • kpt. ż.w. Zbigniew Deyczakowski – kapitan statku „Zagłoba”,
 • Józef Dubieński,
 • kpt. ż.w. Władysław Grabowski – kapitan statku „Wigry”,
 • Witold Krajewski,
 • Zygmunt Lewicki,
 • Lucjan Masłocha – absolwent, komendant siatki dywersyjno-szpiegowskiej w Danii, podległej dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w Londynie,
 • Tadeusz Piotrowski,
 • Jerzy Pluciński,
 • Zbigniew Rogaczewski,
 • Bogdan Senycia,
 • Andrzej Skarżyński,
 • kpt. ż.w. Mamert Stankiewicz – kapitan m/s „Piłsudski”, komendant st. szk. „Lwów”,
 • st. mech. Brunon Szmidt,
 • Teodor Wengrynowicz,
 • Jan Wiktorowicz,
 • st. mech. Brunon Wyględacz,
 • Jerzy Zieliński,
 • Eugeniusz Ostapowicz – absolwent, poległy w Powstaniu Warszawskim,
 • Stanisław Sosnowski – absolwent, poległy w Powstaniu Warszawskim,
 • Zbigniew Tajer – absolwent poległy w Powstaniu Warszawskim.

 

STAŃCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

 

WZYWAM DO APELU ZMARŁYCH W CZASIE SŁUŻBY NA MORZU

 • Bolesław Dunin-Marcinkiewicz – instruktor i zastępca wychowawcy Szkoły Morskiej w Tczewie,
 • Aleksander Niejołow – absolwent. Państwowej Szkoły Morskiej z 1930 r., st. mar. na s/s „Pułaski”,
 • Maurycy Chudziński – żaglomistrz statku szkolnego „Dar Pomorza”,
 • kpt. ż.w. Stefan Gorazdowski – komendant statku szkolnego „Dar Pomorza”, kapitan statku „Monte Cassino”,
 • kpt. ż.w. Zdzisław Hejko,
 • kpt. ż.w. Michał Niczko,
 • Alfred Szperalski – starszy mechanik,
 • kpt. ż.w. Dymitr Schreiber,
 • kpt. ż.w. Andrzej Malecha,
 • Roman Krzoska – III oficer,
 • Jan Papierniak – as. pokładowy,
 • Adam Klaman – student Wydziału Mechanicznego na statku „Benito”.

 

STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MARYNARZA!

 

WZYWAM DO APELU ABSOLWENTÓW SZKOŁY MORSKIEJ, KTÓRZY  ZGINĘLI W KATASTROFACH MORSKICH

Na statku „Kudowa Zdrój”:

 • kpt. ż.w. Leszek Krogulski,
 • Mieczysław Stawowy – I oficer,
 • Cezary Wilk – II oficer,
 • Zenon Kostrzewa – III oficer,
 • Leszek Cieślewicz – st. mechanik,
 • Marian Zielenkiewicz – III mechanik,
 • Ignacy Grabowiec-Grobowiec – elektryk.

Na statku „Busko Zdrój”:

 • kpt. ż. w. Zbigniew Talaska,
 • Roman Horodecki – I oficer,
 • Wojciech Błażejewski – II oficer,
 • Tomasz Julinowski – st. mechanik,
 • Marek Pilichowski – II mechanik,
 • Andrzej Grzybek – IV mechanik,
 • Tadeusz Jagiełło – ochmistrz.

Na statku „Heweliusz”:

 • kpt. ż.w. Andrzej Ułasiewicz,
 • Roger Janicki – I oficer,
 • Tomasz Brudnicki – st. mechanik,
 • Zenon Wawrzak – mechanik wachtowy,
 • Paweł Subociński – mechanik wachtowy,
 • Andrzej Korzeniowski – I elektryk.

Na statku obcej bandery, na wodach Zatoki Perskiej podczas wojny iracko-irańskiej:

 • Julian Leppert.

Na statku „Leros Strenght”:

 • kpt. ż.w. Eugeniusz Arciszewski,
 • Andrzej Dykowski – I radiooficer,
 • Wojciech Miegoń – st. mechanik,
 • Bolesław Grządziela – II mechanik,
 • Stanisław Prochera – marynarz.

 

STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MARYNARZA!

 

Wzywam Was wszystkich, opromienionych chwałą bohaterstwa i poświęcenia w służbie polskiego morza – stańcie do Apelu! Stańcie, by przekonać się, że ofiara Waszego życia nie poszła na marne, że kontynuując Wasze działanie, budujemy Ojczyznę według naszej najlepszej woli i najlepszych odruchów naszych serc. Ojczyzna nasza niech będzie dla Was trwałym pomnikiem.

Czcimy Was i zachowujemy w pamięci!

 

Chwała Poległym i Zmarłym!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni